Lynnedslag fører til flere tusen branner hvert år

779
Annonse

Juli og august er høysesong for tordenvær, og hvert år registreres det omlag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag. I tillegg forårsaker lynnedslag skader på elektronisk utstyr i norske boliger for flere millioner kroner.

– Mange boliger er ikke godt nok beskyttet mot lyn. Lyn og torden kan sette huset ditt i brann flere måneder etter at uværet er over. Forsikringsselskapene mottar omlag 5000 skademeldinger hvert år som kan relateres til lynnedslag, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

– Sjansen for at du selv blir truffet av lynet er minimal, men hvert år forårsaker lynnedslag skader for flere millioner kroner i norske boliger. Vi bruker mer elektronikk enn tidligere, og derfor er vi mer utsatt for skader når det tordner og lyner, sier Schau.

Og selv om lynet ikke slår ned direkte hos deg, kan du allikevel oppleve at elektrisk utstyr tar skade.

– Lyn fører ofte til overspenninger i strømnettet, og disse overspenningene kan vandre via ledningsnettet og inn i huset ditt, selv om lynet slo ned langt unna. Overspenning kan gjøre skade på elektriske apparater, og i verste fall føre til brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over. Områder med luftledninger er mest utsatt, da kabler i bakken sjelden blir utsatt for lyn, forklarer Schau.

Vern mot overspenning

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge en studie fra Meteorologisk Institutt vil et varmere klima føre til økt forekomst av tordenvær i årene fremover, og Morten Schau håper folks kunnskap om tiltak som beskytter mot lynnedslag og overspenning vil øke.

– I 2012 ble det innført et krav om installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg, men mange har eldre anlegg hjemme, og trolig mangler flere hundre tusen nordmenn god beskyttelse mot lynnedslag i dag, anslår Schau.

Et overspenningsvern beskytter strømnettet mot spenningsendringer, slik som ved lynnedslag.

– Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på̊ utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær, for den̊ å programmere om klokker og andre innstillinger på̊ apparatene når du setter i støpslet igjen.

Schau anbefaler å installere et grovvern, som monteres i sikringsskapet og beskytter mot større spenningsendringer, i tillegg til et finvern, som kobles mellom støpsel og stikkontakt foran utsatte apparater, som for eksempel tv og datautstyr.

– Et grovvern installert av en godkjent installatør er en forutsetning for å få effekt av et finvern, som du selv plugger rett i stikkontakten. Husk at kontakten må være jordet for å gi effekt, og vernene du benytter bør være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG).

Sjekk om du er beskyttet mot lynnedslag

Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din. Informasjon om dette er installert skal fremgå av kursfortegnelsen som gjerne er montert på innsiden av døren til sikringsskapet. Prisen på montering av overspenningsvern ligger på rundt 5000 kroner. Finvern som plugges direkte i stikkontakten, koster 500–600 kroner.

Annonse