Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

792
Annonse
Foto: Shutterstock

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sender i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Dette er 8 680 flere søkere med tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %. Av 149 541 søkere, er 135 742 kvalifisert for minst ett studium. Det er en oppgang på 14 724 søkere (12,2 %) fra 2019. Av de kvalifiserte søkerne har 79,6 % fått tilbud om studieplass. Til sammenligning var prosentandelen i 2019 på 82,1 %.

Blant de som får tilbud om studieplass, får 58 629 (54,3 %) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. Dette er en lavere andel enn i 2019, hvor tilsvarende tall var 57 489 (57,9 %).

Ved årets hovedopptak gis 43 001 av totalt 107 999 tilbud til menn, mens 64 998 tilbud gis til kvinner. Dette gir en kvinneandel på 60,2 %, – mot 59,9% i 2019.

Økningen i tilbud om studieplass er størst i de yngste aldersgruppene. I år er det 3191 flere 19-åringer som får tilbud om studieplass, sammenlignet med 2019. Det er økning i antall kvalifiserte søkere og tilbud i alle aldersgrupper i årets opptak.

86,9 % av årets kvalifiserte søkere hadde elektroniske vitnemål lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Dette gir grunnlag for automatisk kvalifisering og poengberegning av søknader og en raskere og sikrere søknadsbehandling. I juli 2020 var det for første gang registrert mer enn 1 million digitale vitnemål i NVB.

– Det er rekordmange søkere i årets opptak. Det betyr hardere konkurranse på mange områder. Samtidig tilbyr lærestedene stadig flere studieplasser og aldri før har så mange fått tilbud om studieplass, sier Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit.

Artikkelen fortsetter under annonsen

–2020 har vært et spesielt opptaksår, både på grunn av det store antallet søkere og koronasituasjonen. Jeg vil berømme alle lærestedene og Samordna opptak som har stått på enda mer enn normalt for å komme i mål med årets opptak, avslutter Mørland.

Endringer fra 2019

Det er størst prosentvis økning i utsendte tilbud til land- og havbruksfag (19,7 %), etterfulgt av informasjonsteknologi og informatikkfag (18,3 %). Det er sendt ut færre tilbud enn i fjor til pedagogiske fag (-1,4 %).

I år har reiselivsfag, lærerutdanning og juridiske fag nedgang i antall førstevalgssøkere. Samtidig er det økning i antall kvalifiserte søkere på alle utdanningsområder i årets opptak.I faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2020.

Overbooking

Det er lyst ut 60 996 studieplasser til 1 303 studier ved 27 læresteder. I 2019 ble det tilsvarende lyst ut 58 741 plasser til 1 300 studier. Det er en økning på 3,8 %. I rene tall er det størst økning i antall tilbud til økonomisk-administrative fag, helsefag, samfunnsfag og teknologiske fag.

Det sendes ut flere tilbud enn det er antall planlagte studieplasser. Erfaring viser at mange takker nei til studieplass eller ikke møter opp ved studiestart. For å få fylt opp studieplassene er såkalt overbooking nødvendig på mange studier. I 2019 svarte 65,4 % av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass. 57,1 % ble til slutt registrert som møtt.

Overbooking i år er på 77,1% mot 69,1% i fjor

24. juli frist for å svare på tilbud i hovedopptaket

Søkere som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass, har frist til og med 24. juli med å svare på www.samordnaopptak.no. Hvis en søker ikke svarer innen fristen, blir dette betraktet som nei-svar.

Fortsatt ledige studieplasser

Oversikt over studier med ledige plasser ble lagt ut på våre nettsider mandag 20. juli klokka 09.00. Alle kan søke på ledige studieplasser, uavhengig om de har søkt tidligere i år. Søkere må være kvalifiserte for å få tilbud om plass, og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om søking og opptak til høyere utdanning får du ved å kontakte lærestedene eller Samordna opptak.

Annonse