45.000 barn sier ja til nettvett og nei til nettmobbing

649
Annonse

Om lag en av fire lærere har opplevd at elever har kommet til dem etter Bruk Hue, og delt sine utfordringer, viser en effektundersøkelse. Foto: Martin Fjellanger

Nesten hver fjerde lærer som har tatt i bruk undervisningsverktøyet Bruk Hue har opplevd at elever kommer til dem og forteller om nye utfordringer på Internett. – Jeg er glad for at vi har bidratt til å skape rom for å snakke om det som er vanskelig, sier Ragnhild Mathisen, programeier for Bruk Hue i Telenor.

Da skoleturneen om nettvett og nettmobbing, Bruk Hue, ble relansert i digital form i mai i fjor, sa daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner at det var «den beste skoletimen han hadde vært på». Ett år senere har mer enn 45.000 elever og 3000 lærere brukt undervisningsverktøyet i sine klasserom. Tilbakemeldingene viser blant annet at 8 av 10 lærere tror Bruk Hue kan bidra til å redusere nettmobbing. Om lag en av fire lærere har opplevd at elever har kommet til dem etter Bruk Hue, og delt sine utfordringer, viser en effektundersøkelse.

Mot til å spørre om hjelp

– Da vi utformet Bruk Hue visste vi fra Medietilsynets undersøkelser at kun 8 prosent av barn forteller det til en lærer dersom de opplever noe ubehagelig på nett. Derfor ble ett av våre mål å styrke lærerne i deres rolle som trygge voksne som barna kan søke hjelp hos. Også for hendelser som skjer på nett, sier Mathisen.

Å gi barna mot til å spørre om hjelp er en forutsetning for å lykkes med antimobbearbeid, sier Ragnhild Mathisen, programeier for Bruk Hue i Telenor. Foto: Martin Fjellanger 

Artikkelen fortsetter under annonsen

– At nesten hver fjerde lærer som har brukt Bruk Hue i klasserommet opplever at elever tar kontakt om en ny utfordring, ser vi som et tegn på at vi når fram med budskapene våre. Vi er glade for at vi kan være med på å hjelpe barna med å sette ord på opplevelsene sine. Å gi dem mot til å spørre om hjelp, er en forutsetning for å lykkes med antimobbearbeid, fortsetter Mathisen.

Lærere prioriterer nettvett

Bruk Hue merket en nedgang i bruken av undervisningsverktøyene i starten av koronaperioden, men det tok ikke lang tid før bruken var tilbake på normalen. Lærerne fant kjapt nye og kreative måter å ta i bruk innholdet på.

– Jeg er ikke overrasket over at løsningsorienterte lærere klarte å flytte Bruk Hues klasseromsdiskusjon over på Teams. Men jeg var positivt overrasket over at så mange lærere prioriterte å undervise om nettvett og nettmobbing, samtidig som vi vet at det er mange andre viktige fag og emner elevene skal igjennom. Jeg tror det reflekterer hvor viktig disse temaene er. Det er mange lærere som har gitt oss tilbakemeldinger om at særlig undervisningsressursen som handler om deling av nakenbilder har vært svært aktuell. Når kjærester ikke kan møtes fysisk, kan presset om å sende nakenbilder bli større, sier Mathisen.

Økt pågang hos Kors På Halsen

Bruk Hue-partner, Kors På Halsen, er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge. Under koronakrisen har tjenesten opplevd stor pågang. Derfor har Telenor doblet støtten til Kors På Halsen for å bidra til at alle de som søker hjelp, får noen å snakke med. I tillegg vil midlene bidra til et nytt samtalesenter i Bergen, samt utvikling av e-læring for nye frivillige.

– De som er sårbare i utgangspunktet, blir enda mer sårbare under en krise. At dette også gjelder våre barn og unge, erfarer vi når jenter og gutter fra hele landet tar kontakt. I løpet av samtalene kommer det fram at bekymringer og frykt ofte henger sammen med relasjoner eller konflikter, og de skiller ikke mellom om dette foregår på nett og ellers, sier leder i Kors på halsen Nelli Kongshaug.

Lanserer Bruk Hue for foreldre

Nettopp dette manglende skillet mellom det som skjer på nett og ellers vil bli pensum når foreldre settes på skolebenken til høsten. Da lanseres Bruk Hue for foreldre; et eget foreldremøte om nettvett og nettmobbing, samt digitale ressurser.

– Det sies at man ikke skal gå glipp av mulighetene i en krise, og jeg tror og håper at alle disse ukene med hjemmeskole og hjemmekontor har ført til at vi er ferdige med trangen til å skille mellom livet på nett og ellers. For barna våre gjør det nemlig ikke. Dette må vi erkjenne for å kunne være gode foreldre for våre digitale barn, sier Ragnhild Mathisen.

Bruk Hues effektundersøkelse:

  • 99 prosent av spurte lærere sier de vil anbefale Bruk Hue til andre lærere/skoler.
  • 8 av 10 lærere tror Bruk Hue kan bidra til å redusere nettmobbing.
  • 23 prosent av lærere har opplevd at elever, etter Bruk Hue, har kommet til dem med historier eller utfordringer som de ikke visste om.

Bruk Hues effektundersøkelse er gjennomført blant lærere som har tatt i bruk Bruk Hue i sine klasserom i løpet av skoleåret 2019/2020. N=128 lærere.

Fakta om Bruk Hue:

  • Et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing for elever fra 5. til 10. trinn.
  • Er gratis og tilgjengelig for alle lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn, og kan tas i bruk i klasserommet når læreren ønsker det.
  • Er eid og utviklet av Telenor, i samarbeid med partner Kors på halsen, som er Røde Kors sin nasjonale hjelpetelefon for alle under 18 år.
  • Alle lærere kan registrere seg på www.brukhue.no og benytte seg av løsningen.
  • Siden 2009 har Bruk Hues skoleturne og Bruk Hues digitale ressurser blitt tatt i bruk av over 400.000 barn og foreldre.
Annonse