Ekstraordinære tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19 i Karmøy kommune

1500
Annonse
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Gjennom regjeringen sin krisepakke 3 for 2020 har Karmøy kommune fått tilført ekstraordinære midler på totalt 1.756.750 kroner, som skal tildeles som tilskudd til virksomheter som er rammet av Covid-19 i kommunen.
 
Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 
Karmøy kommune har delt tildelingen inn i tre søknadsperioder, med første søknadsfrist 15. august.
 
Annonse