Ikke innfør merverdiavgift på helserettet massasjeterapi!

765
Annonse

Styreleder i Norges Massasjeforbund Vivi Ann Waggestad

Den 22/6-20 kom regjeringen med et høringsnotat med forslag om å innføre merverdiavgift på b.l.a alternativ behandling. Norges Massasjeforbund mener at momsfritak bør avgjøres av graden av kompetanse hos utøveren og ber om at det knyttes fagkrav til ordningen.

Norges massasjeforbund mener at hvis merverdiavgiften innføres på helserettet massasjeterapi vil dette føre til økt trykk, lengre behandlingskøer og økte kostnader for de offentlige helsetjenestene. I tillegg vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene bli store med økt sykemeldingsfravær pga muskel- og skjelettlidelser.

Massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen utenfor de offentlige helsetjenestene. Massasjeterapi er en viktig bidragsyter til å bedre muskel- og leddplager og massasjeterapi er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke smertetilstander.

Norges massasjeforbund som arbeider kunnskapsbasert med massasjeterapi for å avhjelpe muskel- og skjelettlidelser er overbevist om at vi avlaster helsevesenet, og at besparelsen for samfunnet langt overskrider merinntekter for staten ved innføring av mva.

Annonse