1 av 5 bilførere stopper ikke

737
Annonse

Sau i veibanen er et kjent syn på bilferie i Norge. Hver sommer opplever bønder at bilførere ikke melder fra om dyrepåkjørsler

Hver sommer opplever bønder at dyr på beite blir påkjørt, uten at bilistene varsler om det. Store dyrelidelser kunne vært unngått om flere varslet fra.

I en undersøkelse Ipsos har gjort for forsikringsselskapet Gjensidige, svarer 22 prosent av dem som har kjørt på dyr at de av ulike årsaker bare kjørte videre, uten å se etter hvordan det gikk med dyret. Det er blant sjåfører under 30 år flest er usikker på hva de skal gjøre hvis de kjører på dyr.

– Bilistene oppgir ulike årsaker til at de ikke stoppet. Som at det ikke var mulig fordi det var på motorvei, tett trafikk, eller at de var usikker på hva de skulle gjøre eller fikk panikk, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Tre av ti bilførere svarer at de som bilfører har opplevd å kjøre på dyr. Av disse er det en fjerdedel som oppgir at det er husdyr de har kjørt på.

– Særlig nå om sommeren, med mange husdyr på beite, er det dessverre en del påkjørsler der bilfører ikke melder fra. Jeg tror det er for liten kunnskap om hva en skal gjøre hvis en er så uheldig å kjøre på et dyr. Mange får seg en støkk, blir redde og kjører videre, sier Eklo.

Ikke erstatningspliktig

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eklo mener at det også finnes en forestilling om at det vil koste dyrt å melde fra om å ha kjørt på sau eller andre husdyr.

– Dette stemmer ikke. Erstatning for dyret du kjører på er en sak mellom bonden og forsikringsselskapet, og ikke noe du må betale av egen lomme. Du mister heller ikke opptjent bonus på bilforsikringen din, sier Eklo.

I tillegg gir Gjensidige redusert egenandelen med 2 000 kroner hvis du ønsker å bruke forsikringen til å utbedre eventuelle skader på bilen etter sammenstøtet.

Plikt til å melde fra

Du har plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart.

– Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Meld fra til nærmeste gård, politiet eller viltnemda. Har dyret løpt videre, merk stedet slik at det blir enkelt å starte søk etter det, sier Eklo.

Hva skal du gjøre hvis du kjører på et dyr:

  • Stopp og observer dyret.
  • Om dyret er dødt, prøv å få det ut av veien, eller sett opp varseltrekant
  • Om dyret er skadet, vurder skaden og prøv å se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt. Ikke følg etter, da det kan flykte videre.
  • Meld fra til eier, nærmeste gård, viltnemda i kommunen eller politiet.
  • Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mai 2020 av Ipsos for Gjensidige.

Annonse