Oppgang i boligprisene i andre kvartal

622
Annonse

Foto: Solfrid Sande.

– Eiendom Norges regionsrapporter for andre kvartal 2020 viser en oppgang i boligprisene i de aller fleste områdene i landet, sier kommunikasjonsmedarbeider i Eiendom Norge Peder Tollersrud.

– Vi fikk en mindre brems i boligmarkedet i mars og april i forbindelse med koronakrisen, men markedet har i månedene etterpå tatt seg opp på nivået det var på før de nasjonale smittevernstiltakene. Derfor ser vi ikke en klar «korona-effekt» i tallene for årets andre kvartal, sier Tollersrud.

Følgende steder har hatt sterkest prisvekst i andre kvartal:

  • -Kragerø 5,8 prosent
  • -Askøy 4,5 prosent
  • -Ålesund 3,7 prosent

Følgende steder har hatt svakest prisvekst i andre kvartal:

  • -Bydel Stovner i Oslo 0,0 prosent.
  • -Sola og Randaberg 0,3 prosent
  • -Ringerike 0,4 prosent

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for andre kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

Sterkest 4 kvartalsvekst ved utgangen av andre kvartal har Kragerø (+7,7 prosent), Nesodden (+6,6 prosent) og Lindesnes (+5,8 prosent).

Svakest 4 kvartalsutvikling har Stavanger Nord (-2,7 prosent), Vefsn (-2,7 prosent) og Ringerike (-1,8 prosent).

– Andre kvartal 2020 utviklet seg jevnt over sterkere prismessig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Dette forklares nok i en oppsving i markedet i kjølvannet av rentekuttene til Norges Bank og at de mange feriedagene ikke har hatt samme effekt som vanlig ettersom vi har holdt oss hjemme i ferier og helligdager, avslutter Tollersrud.

Annonse