Slik sjekker du enkelt hvilke dager du får post

2009
Annonse

Rita Fjærli Teigen har levert post daglig i mossedistriktet siden 1985. Fra 7. juli vil hun besøke hver postkasse annenhver dag.

En av to nordmenn ønsker å sjekke hvilke dager de får besøk av postbudet. Det kan de enkelt gjøre på Postens nye nettside.

Fra 7. juli reduserer Posten antallet dager med fast postomdeling. Da kommer postbudet mandag, onsdag og fredag i en uke og tirsdag og torsdag i neste uke.

En undersøkelse Vizeum har gjort for Posten viser at halvparten av oss enten helt sikkert eller kanskje vil undersøke hvilke dager de ønsker å få post. Det kan alle enkelt gjøre ved å gå inn på denne nettsiden: https://www.posten.no/levering-av-post-2020. Skriv inn postnummer og gateadressen, så får du vite når du får ordinær post de neste to ukene.

Bakgrunnen for endringen som nå gjøres er at postmengden er gått drastisk ned de siste 20 årene. Digitaliseringen har gjort at det nå ikke er grunnlag for fast distribusjon av brevpost mer enn annenhver dag. 

– Posten er opptatt av å gjøre hverdagen enklere for alle, men i fremtiden vil det være bedre måter å gjøre det på enn fast besøk av postbudene fem dager i uken. I dag mottar hver husstand i gjennomsnitt tre brev i uken, og i årene fremover vil det bli enda færre brev, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En undersøkelse som er gjort for Posten viser at bare en av ti postmottakere mener omleggingen vil få sterk negativ konsekvens for dem. Kunder som ønsker fast postlevering hver dag, kan få det ved å leie postboks.

– At alle kan sjekke hvilke dager de får post, gjør det enkelt å følge med, påpeker konsernsjefen.

Posten har alltid vært innovativ, og har den siste tiden utviklet mange nye tjenester – som elektronisk distribusjon via Digipost, levering av pakker i postkassen, fast leveringssted som kunden bestemmer, og levering innenfor døren. Kundene kan også sende brev og pakker fra sin postkasse.

– Nye tjenester og muligheter vil komme fremover. Blant de siste som er lansert at vi skal sette ut pakkebokser tusen steder over hele landet. Det vil gjøre det enklere å motta pakker av alle slag og alle størrelser, sier Tone Wille.

– Våre dyktige medarbeidere jobber hver dag for at Posten skal levere. Vi tilpasser oss nye kundebehov, samtidig som vi tar hensyn til de behovene mottakerne allerede har. For eksempel har vi løsninger slik at aviser som distribueres gjennom Posten kommer hver dag, sier konsernsjefen.

Det var opprinnelig beregnet at 1500 årsverk ble overflødig ved omleggingen. Siden ble dette tallet redusert til rundt 1000, blant annet fordi Posten vant anbudet om avislevering. Gjennom godt samarbeid med fagforeningen er det funnet løsninger for alle, slik at ingen blir oppsagt. Av de tusen har 35 prosent fått annet arbeid i Posten.

Mer informasjon om hva som skjer 7. juli finnes på Postens nettsider.

Annonse