Den siste levekårsundersøkelsen til SSB viser en svak oppgang blant nordmenns tro på egen helse. Samtidig har røyking og brusdrikking gått markert ned. Read More