Siden i fjor har antallet elever uten lærlingtilbud i Rogaland økt med 25 prosent. I Karmøy står nå 126 elever uten læreplass etter endt skolegang. Read More