Staten med kraftige kutt i inkassosalærene etter hastevedtak

589
Annonse

[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.4.8″][et_pb_row _builder_version=»4.4.8″][et_pb_column _builder_version=»4.4.8″ type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»4.4.8″ hover_enabled=»0″]

De utenrettslige inndrivingsomkostningene halveres overfor skyldner, for de minste kravene. Det blir også store reduksjoner i kostnader for de øvrige krav. 
Med så store inntektsreduksjoner i inkassobransjen, må det forventes andre betingelser og ytterligere automatisering enn hva det har vært frem til nå. 

I påvente av ny inkassolov som forventes å trå i kraft iløpet av et par år, har Kongen i statsråd den 19. juni 2020 sanksjonert et forslag fra Justis- og Beredskapsdepartementet om reduksjon i de utenrettslige inndrivelseskostnadene – de såkalte inkassosalærene som inkassoselskapene ilegger for at det ikke er betalt til avtalt forfall.

Departementet har hatt dårlig tid
Forslag om endringer ble sendt ut til høring 6. april, og med særdeles kort høringsfrist: 17. april. Begrunnelsen var behov for tiltak i forbindelse med Covid-19 utbruddet og forventninger til forverring i norsk økonomi. Ikrafttredelse for de nye salærsatsene er satt til 1. oktober 2020, og de nye salærsatsene gjelder da for de krav som forfaller til betaling etter den dato.

Endringene er som følger:

  • Purregebyret og gebyret for utsendelse av inkassovarsel halveres. Fra dagens kr. 70,- til kr. 35,-
  • Inkassosalærene halveres på krav til og med kr. 500,-. Fra dagens kr. 350,- til kr. 175,-
  • For krav mellom kr. 500,- til og med kr. 1000,- kuttes satsene med 30%. Fra dagens kr. 350,- til kr. 245,-
  • For krav mellom kr. 1000,- til og med kr. 50.000,- kuttes satsene med 20%.
  • For krav over kr. 50.000,- kuttes inkassosalæret med 10%.

Det er ikke gjort endringer i kostnadene for rettslig inndriving.

Artikkelen fortsetter under annonsen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Annonse