Nei, bygda heter hverken Sævelandsvik eller Sevland – Hnytt

Siste:

Bygda har postnummer 4275 Sævelandsvik, men navnet er blitt endret av Kartverket.
Bygda har postnummer 4275 Sævelandsvik, men navnet er blitt endret av Kartverket.

Nei, bygda heter hverken Sævelandsvik eller Sevland

– Jeg synes det er rart at bygdefolket sin tradisjon blir skrevet over med et pennestrøk, sier Oluf Simonsen.

At kjært barn har mange navn, er bygda Sævelandsvik, vest på Karmøy et eksempel på. Forresten Sævelandsvik er ikke et offisielt navn. Det er heller ikke Sevland.

Oluf Simonsen er en sevlandsbu som har tatt jobben med å komme til bunns i hva som er den korrekte skrivemåten av bygdenavnet.

– Folk i bygda har, i alle fall i de 70 årene jeg kan minnes sagt at de kommer frå Sevland, ikke Sævelandsvik og heller ikke Sævland eller Sæveland, sier Simonsen. 

Han viser til at sentrale navn som Sevland skole, Sevland barnehage og Sevland skulekorps, er merkenavn som er i daglig bruk, og skulle aller helst sett at Sevland var det offisielle navnet. 

Fikk overraskende svar

Han tok derfor kontakt med Statens Kartverk for å få dokumentert en gang for alle hvilket navn som er det offisielle, og fikk et overraskende svar:

«Det stemmer at Kartverket har endra frå Sevland til Sæveland som tilrådd skrivemåte», skriver Kartverket som legger til at endringen ble gjort i november 2017 i forbindelse med revisjon av sjøkart.

Begrunnelsen Simonsen fikk var som følger:

«Skrivemåten Sæveland er nytta m.a. i 1838-, 1886- og 1906-matrikkelen, og i nyare tid i finn ein denne namneforma på t.d. Norge 1:50 000 frå 1952 og på sjøkart frå 1931 og fram til 2000-talet. Som du er inne på, har tettstadnamnet i stor grad òg vorte nytta med skrivemåten Sævelandsvik, og poststadnamnet vert skrive på same måte. Det finst dermed ein betydeleg skrifttradisjon for Sæveland og Sævelandsvik, og me vurderte at denne skrivemåten hadde so godt grunnlag både ut frå språkleg opphav og reell bruk at me kunne konsekvensføra han i alle namn på staden».

Får beholde skolenavnet

Kartverket mener altså at det er Sæveland som er den riktige skrivemåten, og fastslår samtidig at det ikke blir nødvendig å endra navn på hverken skole eller korps som følge av endringen.

«Endringa har ikkje tilbakeverkande kraft, og skulen er eit anna namneobjekt der kommunen er vedtaksmynde, so dei kan framleis bruka Sevland skole som skrivemåte», opplyser Kartverket. 

Simonsen er uansett lite fornøyd med svaret fra Kartverket, og har gitt tydelig beskjed om hva han mener.

– Jeg kan ikke si hva som er rett eller galt. Det har jeg hverken myndighet eller kompetanse til. Men jeg synes det er rart at bygdefolket sin tradisjon blir skrevet over med et pennestrøk, uten at det blir diskutert med dem, skriver han i et svar til etaten.