Nå er det slutt på at gips graves ned – Hnytt

Siste:

Nicolai Lunde foran den første skuffa gips til resirkulering. Hjullasteren er helt ny og veier hver skuff. På bildet har den to tonn gips i skuffen.
Nicolai Lunde foran den første skuffa gips til resirkulering. Hjullasteren er helt ny og veier hver skuff. På bildet har den to tonn gips i skuffen.

Nå er det slutt på at gips graves ned

Mandag var en historisk dag i Borgaredalen miljøpark. Nå skal gipsen resirkuleres i stedet for at den graves ned på deponiet.

MILJØ: Mandag morgen lastet driftsleder Nicolai Lunde den første lastebilen med gips til resirkulering.

I 2018 ble 245 tonn gips levert inn til miljøparken, og har blitt deponert sammen med isolasjon, keramikk og lignende.

Nå skal det behandles som ressurs i stedet for avfall.

– Gipspulveret i platene kan gjenvinnes uendelig mange ganger. Deponert gips kan medføre produksjon av svovel i sigevannet fra deponiet. Da er det langt bedre å materialgjenvinne den enn å fylle opp deponiet med gips, sier Lunde.

Teamleder for renovasjonen, Torbjørn Heggheim, legger til at det også er store miljøgevinster ved at man reduserer behovet for utvinning av ny gips fra gruver.

Heggheim påpeker at det er svært viktig å ikke kaste gips i restavfallet. Da må forbrenningsanlegget tilsette store mengder kjemikalier som gir avvik og merkostnader.

Står foran nye krav

Som følge av EUs vedtatte direktiv om sirkulærøkonomi står renovasjonen i Karmøy foran helt nye krav til materialgjenvinning.

Andelen av avfallet som går til materialgjenvinning må opp fra 25 prosent i 2018 til 55 prosent i 2025.

Miljøparken har i løpet av det året løftet åtte nye avfallstyper til materialgjenvinning.

– Vi legger frem strategien for 2019-2025 til politisk behandling neste måned. Den legger opp til store endringer for renovasjonen de neste årene. Resirkuleringen av gips er sånt sett et godt eksempel på hvordan vi skal dreie avfallet om til ressurser de neste årene, sier Heggheim.