Haugaland Kraft med heftig overskudd – Hnytt

Siste:

Arkivbilde

Haugaland Kraft med heftig overskudd

NÆRINGSLIV: I 2018 hadde Haugaland Kraft en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Resultatet etter skatt kom på 746 millioner kroner.

Det store omsetningsbeløpet drypper godt på eierne, bestående av lokale kommuner, energi- og kraftselskap, som fikk utbetalt over 280 millioner kroner.

– Vi er stolte av å bidra til fellesskapet og gjennom dette gjøre Haugalandet, Sunnhordland og Indre Ryfylke til en enda mer attraktiv region å bo, arbeide og leve i. Ved siden av å bygge ut og tilby fremtidsrettede tjeneste av høy kvalitet, er Haugaland Kraft en betydelig regional bidragsyter til idrett, kultur og lokale foreninger. I 2018 støttet vi over hundre lag, foreninger, arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft i en pressemelding fredag.

Det gode resultatet kommer av volumvekst i alle forretningsområder og kontinuerlig fokus på effektiv drift, skriver Haugaland Kraft videre i pressemeldingen, og trekker frem kraftproduksjonen i Sunnhordland Kraftlag og regnskapsmessig ekstraordinær gevinst ved salg av næringsparken på 151 millioner som utløsende faktorer for 2018-resultatet.

– Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår, som styrkes ytterligere av noen engangseffekter. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet, sier konsernsjefen videre.