Har sendt inn lovlighetsklage til Fylkesmannen – Hnytt

Siste:

Skudenes bu- og behandlingsheim.
Skudenes bu- og behandlingsheim.

Har sendt inn lovlighetsklage til Fylkesmannen

Klagerne ber samtidig om at rivningsarbeidet ikke skal starte før Fylkesmannen har ferdigbehandlet klagen.

POLITIKK: Som varslet i forrige kommunestyremøte ville flere representanter sende inn en lovlighetsklage til Fylkesmannen om det de kaller for «sterkt mangelfull saksbehandling av prosjekt Skudenes Bu- og behandlingsheim».

LES OGSÅ: River sykehjemmet til fordel for nytt i Skudenes

Klagen ble sendt torsdag morgen, og er skrevet under av Tor Kristian Gaard (H), Einar Endresen (FrP), Helge Thorheim (UA) og Odd Magne Hansen (SV).

– Klagerne er bekymret for den mangelfulle og uoversiktlige prosessen som mange føler seg ført bak lyset og som har så store svakheter i seg at vi ber om en lovlighetskontroll i saken. Det er særlig nå i fasen der en planlegger å rive før det er avklart hva som skal komme i stedet for og de ulike vedtak og formaliteter og vedtak som rivetillatelse, finansieringsplan, byggetillatelse og investeringsvedtak mangler vi ønsker vurdert, skriver gruppen til Fylkesmannen i Rogaland, før de oppsummerer saken.