Følger nøye med på utviklingen ved lensmannskontoret – Hnytt

Siste:

Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen. Arkivfoto: Kent Olsen
Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen. Arkivfoto: Kent Olsen

Følger nøye med på utviklingen ved lensmannskontoret

KOPERVIK: Som Karmøynytt skrev mandag forventer lensmann i Karmøy, Forde Klausen ytterligere kutt i bemanningen som følge av betydelige innsparinger i Sør-Vest politidistrikt.

Rundt 90 millioner kroner skal spares inn, noe som trolig får konsekvenser ved lensmannskontoret.

– Det kan være utfordrende i en situasjon der en allerede gjør strenge prioriteringer. Alt er ikke landet i forhold til hvordan dette skal løses, men vi er forberedt på at vi må ta vår del av det eventuelle kuttene som kommer der, fortalte Klausen til en delegasjon Senterparti-politikere som var på besøk.

Les også: Forventer nye stillingskutt ved lensmannkontoret

Tett på prosessen

Kuttene kommer i tillegg til stillingene som ble fjernet da Nærpolitireformen ble innført. Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen har utrykket bekymring for utviklingen og møtte nylig lensmannen og politimesteren i Sør-Vest politidistrikt for å få en statusrapport i forhold til situasjonen.

– Vi kommer til å sitte tett på denne prosessen fremover, og skal ha møte med politirådet 10 april. Vi følger opp med politikontakt og lensmann for å få bekreftet god bruk av ressursene vi har, og at vi klarer å få fylt oppgavene vi er tillagt, fortalte Nilsen til Karmøynytt etter møtet.

En annen som er tett på prosessen er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Sør-Vest, Per Anders Røsjorde. Han  opplever at prioriteringene i politidistriktet vil bli tøffere fremover, og at organisasjonen må finne et nivå å jobbe på som er bærekraftig over tid.

– Selv om vi nå må ned med en del stillinger er det således ikke noen stor dramatikk i dette. Vi er fremdeles flere enn det vi var før reformen og vi klarte den gang også å levere en polititjeneste. 

– Tror du det vil bli ytterligere reduksjon i stillingene ved Karmøy lensmannskontor?

– Det er vanskelig å si hvor arbeidsgiver har tenkt og gjøre endringene sine. Men generelt så er ikke Karmøy lensmannskontor den største enheten, så det er således begrenset hvor store kutt man kan gjøre der også, sier Røsjorde.

Lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Sør-Vest, Per Anders Røsjorde