Forventer nye stillingskutt ved lensmannskontoret – Hnytt

Siste:

Lensmann i Karmøy, Forde Klausen (øverst til venstre) orienterte Senterparti-politikerne blant annet om ressurssituasjonen.
Lensmann i Karmøy, Forde Klausen (øverst til venstre) orienterte Senterparti-politikerne blant annet om ressurssituasjonen.

Forventer nye stillingskutt ved lensmannskontoret

KOPERVIK: I dag fikk lensmann i Karmøy, Forde Klausen besøk av leder i Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum sammen med en lokal delegasjon fra partiet. 

Her ble politikerne orientert om nærpolitireformen som blant annet har medført at lensmannskontoret måtte kutte fem stillinger da den ble innført, samtidig som det geografisk dekningsområde ble utvidet.

Les også: Ressurssituasjonen i politiet skaper bekymring

Kraftige innsparinger

Klausen bekreftet ovenfor politikerne at det nå forventes ytterligere kutt i antall stillinger ved lensmannskontoret på grunn av innsparinger på 90 millioner kroner i Sør-Vest politidistrikt.

– Det kan være utfordrende i en situasjon der en allerede gjør strenge prioriteringer. Alt er ikke landet i forhold til hvordan dette skal løses, men vi er forberedt på at vi må ta vår del av det eventuelle kuttene som kommer der, fortalte Klausen. 

Han vet foreløpig ikke hvor mange stillinger det vil være snakk om lokalt, men har fått tydelige signaler på at aktiviteten må ned.

Bekymret

Senterpartiet var blant partiene på Stortinget som gikk i mot innføringen av nærpolitireformen. Partilederen er bekymret over utviklingen både ved lensmannskontoret i Karmøy, og på politikammer rundt om i resten av landet.

– Man merker over hele landet at det blir kneppet inn litt på politiressurser fordi budsjettsituasjonen er så anstrengt. Det synes vi er negativt. Det er viktig at det er godt med ressurser i det lokale politiet, som gjør at man kan ta tak i ting i en tidlig fase, sier Slagsvold Vedum.

– Merkelig

Han trekker frem fjerning av passkontoret ved blant annet lensmannskontoret i Kopervik som et eksempel der ressurser kunne vært brukt annerledes i en situasjon der man må spare penger.

– Det er ikke den store krisen at man flytter passkontoret til Haugesund. Men det gjør hverdagen litt mer tungvindt for folk og det er forferdelig dyrt. Det har man heller ikke finansiert. Da synes vi det er merkelig at man har satt i gang med endring av passkontor nå, mens man allerede har en veldig anstrengt situasjon hos politiet, sier partilederen. 

Leder i Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum liker dårlig at det må kuttes i politiressursene.