– Håpet om lys er nå tent – Hnytt

Siste:

Johnny Stangeland, KrF.
Johnny Stangeland, KrF.

– Håpet om lys er nå tent

Kommunestyret i Karmøy gikk inn for ekstramidler til turløyper på Vea og Almannamyr i Skudenes.

Rådmannens forslag til vedtak:

  • Investeringsprosjekt P486 Turveier med lys Almannamyr tilføres budsjettmidler på kroner 800 000 til erverv av areal. Dette finansieres ved tilskudd fra Miljødirektoratet på kroner 400 000 og at bruk av lånemidler økes med kroner 400 000. 
Investeringsprosjekt P475 Turveier Vea tilføres budsjettmidler på kroner 400 000 til erverv av areal. Dette finansieres ved tilskudd fra Miljødirektoratet på kroner 200 000 og at bruk av lånemidler økes med kroner 200 000.

 

  • I budsjettskjema 2B gjøres det følgende endringer:
Utgiftsbudsjettet for P486 Turveier med lys Almannamyr økes med kroner 800 000, og inntektsbudsjettet økes med kroner 400 000. 
Utgiftsbudsjettet for P475 Turveier Vea økes med kroner 400 000, og inntektsbudsjettet økes med kroner 200 000. 
I budsjettskjema 2A gjøres det følgende endringer: 
Investering i anleggsmidler økes med kroner 1 200 000. Bruk av lånemidler økes med kroner 600 000. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner økes med kroner 600 000.

POLITIKK: Kommunestyret gikk mandag kveld inn for å starte arbeidet med å opparbeide lysløyper på Almannamyr og Vea.

Johnny Stangeland (KrF) har lenge kjempet for saken og har tatt den opp flere ganger. «La det bli lys» har han sagt fra talerstolen under et tidligere kommunestyremøte, og det var en oppglødd Stangeland som tok ordet som førstemann i saken.

– Håpet om lys er nå tent, rett og slett, sa han til lett humring i salen.

– Etter et langt løp er det forhåpentligvis oppløpet og målstreken som ligger rett forut for oss. Det er mange enkeltpersoner, lag og foreninger som har engasjert seg og involvert seg i flere tiår for disse løypene, sa han videre og takket rådmann og administrasjonen for innsatsen.

Einar Endresen (FrP) ønsket derimot å stemme mot rådmannens forslag.

– Det ser fint ut at en skal få 400.000 i tilskudd fra Miljødirektoratet, men baksiden er at en skal ekspropriere eiendommer fra private for å få realisert det. Vi ser helt klart at det er målet, og det er grunnen til at Fremskrittspartiet stemmer mot denne saken i dag, sa Endresen.

Tor Kristian Gaard (H) fikk så ordet, og påpekte at det er en finansiering som behandles og ikke ekspropriasjon.

– Det burde være mulig å komme til en ordning med eierne, sa han, og la til at han håper å unngå å måtte se på alternativet om å sette befolkningens interesser foran eierne hvis en ikke kommer til enighet med eierne.

– Det burde la seg gjøre, avsluttet han.

Saken ble vedtatt 41 mot tre stemmer.