– Behovet er konstant – Hnytt

Siste:

Starten for årets strandryddeaksjon ble markert på Bø denne uka.
Starten for årets strandryddeaksjon ble markert på Bø denne uka.

– Behovet er konstant

Nå er årets strandryddeaksjon i gang.

AVALDSNES: Fjorårets strandryddeaksjon på Haugalandet innbrakte over 100 tonn marint avfall, som ble samlet inn av frivillige, skoleklasser, lag og foreninger i samarbeidet med lokale kommuner, Ragn-Sells A/S og Friluftsrådet Vest. 

Målet er at årets aksjon skal føre til at minst like mye søppel blir samlet inn blant frivillige i hele distriktet.

– Det er mange som er engasjert i arbeidet mot forsøpling, og det er vi i Friluftsrådet glade for, sier daglig leder, Oddvin Øvernes.

Torsdag gikk startskuddet for årets aksjon under en markering på Bø. Der deltok blant annet ansatte og elever ved Bøtoppen, som har strandrydding på dagsordenen gjennom hele året.

– Vi er godt kjente i området her og ser at det har kommet seg med forsøplingen, sier lærer Trond Roald Bø.

Han forteller at elevene deres er opptatt av miljøet og engasjert i arbeidet med å rydde langs strendene.

– De er ofte mer opptatt av dette enn oss voksne og blir fortvilet over andres forsøpling, sier Bø.

Elever fra Bøtoppen bidrar med strandrydding gjennom hele året.

Ser resultater

Naturforvalter i Karmøy, Christiansen er imponert over innsatsen til strandrydderne. Han ser stadig forbedring av situasjonen langs sjøkanten rundt om i kommunen takket være alle som bidrar til opprydning. Samtidig kommer det stadig nytt tilfang av boss rekende inn i de lokale fjæresteinene.

– I flere av vikene som er mest utsatt, kommer det stadig nytt søppel. Behovet er konstant, sier han og oppfordrer flest mulig til å delta i årets aksjon.

– Om folk har lyst å bidra så er det bare å ringe kommunen. Så skal vi hjelpe dem med sekker, hansker og få fjernet søppelet etterpå, sier han.

Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier, stod for den offisielle åpningen av årets strandryddeaksjon. Her sammen med gode hjelpere fra Bøtoppen, Even Sivert og Sebastian.

Får pengestøtte

Samtidig som årets ryddeaksjon ble iverksatt fikk Friluftsrådet Vest bekreftelse på at de etter søknad til Miljødirektoratet har mottatt tilsagn på en million kroner til innsats mot marin forsøpling.

Arbeidet skal foregå i samarbeid med medlemskommuner, Ragn-Sells, HIM, Karmsund Havn IKS, lag og foreninger, bedrifter, dykkerklubber,  privatpersoner, skoleelever og mange frivillige, opplyser Øvernes.

– Dette er svært positivt og er et viktig bidrag i denne nasjonale dugnaden mot marin forsøpling, sier han. 

Daglig leder i Friluftsrådet Vest, Oddvin Øvernes