I dette området venter 17 familier på om hjemmene deres skal rives – Hnytt

Siste:

 I området rundt Eide venter 17 familier på avgjørelse om boligene deres skal rives for å gjøre plass til den nye veien.
I området rundt Eide venter 17 familier på avgjørelse om boligene deres skal rives for å gjøre plass til den nye veien.

I dette området venter 17 familier på om hjemmene deres skal rives

Boligeiere holdes på pinebenken mens de venter på veiavklaring .Utbygging av nye veiprosjekter i Karmøy vil berøre mange private eiendommer de neste årene.

KOPERVIK: Dersom planene om ny vei mellom Veakrossen og Helganes blir iverksatt, vil 17 boliger i området fra Eide og sørover i retning Brekke måtte rives for å gjøre plass til den nye traseen.

– Det er en trasig situasjon for dem som står oppi dette nå, medgir prosjektleder i Haugalandspakken, Henry Damman.

Han får stadig henvendelser fra berørte beboere i dette området som fortviler over manglende avklaring på situasjonen.

– Det går på alt fra at de har lyst til å selge og komme seg videre, til at de føler at boligene ikke er noe verd og at de ikke har noe å selge enda, sier han.

Kan ta flere år

For de berørte kan ventetiden bli lang og krevende. Fylkesmannen har kommet med innsigelser på hele prosjektet, og det er foreløpig uklart når og om planene vil bli realisert.

–Vi hadde håpet på å at vi skulle få en rask avklaring på prosjektet. Da kunne vi gått over på en reguleringsplan-prosess, og når reguleringsplanen er ferdig kan de kreve innløsning, og da må vi kjøpe dem ut.

Men noe reguleringsplan er enda ikke på trappene, noe som fører til at beboerne må holdes på pinebenken inntil videre. Damman utelukker ikke at det kan gå flere år før dette blir avklart.

– Ja, det er det som er faren. Det er ikke noe kjekk situasjon å havne opp i, sier han.

Se animasjon av den planlagte veiutbyggingen (ekstern lenke)

190 eiendommer berøres på Åkra

Det er ikke bare i Eide-området at boligeiere går en uviss tid i møte. Mandag kveld kunne seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Torkildsen og Henry Damman avsløre at alternativ 2. som innebærer å følge dagens strekning fra Ådland til Åkra vil berøre svært mange eiendommer i området.

– Dersom vi skal gå for det reduserte alternativet, vil dette berøre ca 190 eiendommer i området, sier Damman.

På Åkra vil 190 eiendommer bli berørt, dersom politikerne velger det nye alternativet som legges frem den 1 april.

– Krevende

Sammen med Torkildsen la han frem status for det mye omtalte veiprosjektet for Karmøy Næringsråd. Der kom det frem at alternativet de nå jobbes med er svært krevende.

– Vi ligger godt an, men det er krevende mye arbeid på kort tid, sier Damman.

Mange tiltak

I tillegg til at nærmere 200 eiendommer vil bli berørt dersom politikerne velger å gå for dette alternativet, vil de måtte etableres fem lysregulerte gangfelt, og tre rundkjøringer i sør. I tillegg kreves det bygging av gang og sykkelvei, samt fortau på begge sider fra ungdomsskolen på Åkra og østover.

– Vi må i tillegg stenge stort sett alt som finnes av direkte avkjørsler. Dem må vi finne veier til på baksiden av boligene, og etablere tilkjørselsveier i bakkant mange steder, sier han.

Ekstra kostnad

Hvor stor ekstra kostnad dette alternativet vil medføre er så langt uklart. Det eneste som er sikkert er at prisen vil bli høyere enn de rundt 700 millionene som er kostnadsberegnet for alternativ 1. som er den opprinnelige omkjøringsveien fra Vea til Ådland.

– Det gjenstår å se tallene, men det kan bli en del kostnadsøkning. Men så må dette måles opp mot gevinster som miljø, som ikke kan prissettes. Det er den sammensetningen vi skal gjøre, sier Torkildsen.

Tidkrevende

For bilister som håper på at den kommende omkjøringsveien vil bli forlenget fra Veakrossen til flyplasskrysset, ser det ut til at man bør smøre seg med tålmodighet fremover. Med kommende runder hos fylkesmann og eventuelt behandling i departementene, risikerer man at prosjektet drar ut i tid, på samme måte som prosjektet på Åkra som har vært under behandling i ti år.

– Er man heldig så vinner man frem i en mekling. Men dersom det skal opp til departementet fra fylkesmannen, så går det et halv til ett år før fylkesmannen sender over sakene. Deretter går det ett år, eller to til behandling i departementet, og da er man fort oppe i tre år. Så dette kan ta tid, forklarer Torkildsen.

Prosjektleder i Haugalandspakken, Henry Damman og seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Torkildsen informerte om status i lokale veiprosjekter mandag kveld.

Utvide bompengeinnkrevingen?

Han tro ikke det er realistisk å ha forhåpninger om at prosjektet realiseres innenfor nåværende bompengeperiode.

– Med all optimisme som finnes så tviler jeg på at vi klarer det innenfor 2023.

– Betyr dette at man må vedta en ny bompengeperiode dersomd ette prosjektet skal realiseres?

– Ikke nødvendigvis, men man kan risikere det. Man kan også vedta å utvide pakken slik de har gjort på nord-Jæren med et år eller to ekstra. Det må vi komme til når vi nærmer oss, sier Torkildsen.

Bekymret

At det drøyer med en avklaring rundt traseen mellom Veakrossen og Helganes er dårlige nyheter for Karmøy Næringsråd som i mange år har kjempet for utbedringer i dette området. Heller ikke den overbelastede Husøyveien er klar til utbedringer.

– Dette er en bekymring som er adressert, særlig når det gjelder veien til Husøy, sier Thor Otto Lohne som mandag ble valt til ny leder av næringsrådet.

Han lover å jobbe hardt på vegne av næringslivet for at myndighetene skal forstå behovet.

Leder av Karmøy næringsråd, Thor Otto Lohne er bekymret for at det drøyer med en avklaring rundt veiutbygging nordover på Karmøy.