Vil flytte seniorlandsbyen til Norheim – Hnytt

Siste:

I skogsområdet like ved Norheim bu og behandlingsheim mener Tor Kristian Gaard og Høyre at det kan bygges en seniorlandsby.
I skogsområdet like ved Norheim bu og behandlingsheim mener Tor Kristian Gaard og Høyre at det kan bygges en seniorlandsby.

Vil flytte seniorlandsbyen til Norheim

Høyres ordførerkandidat i Karmøy Tor Kristian Gaard har diskutert tomtekjøp med grunneier.

NORHEIM: Karmøy Høyre vil skrinlegge planene om å bygge seniorlandsby på Spanne og i stedet flytte prosjektet til Norheim.

Partiet går inn for at en redusert utgave av prosjektet  som de ønsker å bygge ved siden av dagens bu- og behandlingsheim på Norheim.

– Her er det rullator avstand til alle tilbud. Et sykehjem i nærmiljøet, akkurat slik vi ønsker å ha det, sier Gaard til Karmøynytt.

Kontaktet grunneier

Han har gitt opp kommunens planer om å etablere en seniorlandsby på Spanne, og mener det vil ta mange år før kommunen vil komme til enighet med grunneierne i området og få alle nødvendige brikker på plass. Selv tok han kontakt med eierne av området like sør for sykehjemmet på Norheim og fikk positive signaler på at de vil selge tomta til kommunen.

– De er klar til å selge om de får en skikkelig pris, sier han, og understreker at de ikke har diskutert noe eksakt beløp.

Tor Kristian Gaard tok selv kontakt med grunneier for å høre om tomta er til salgs, og fikk positive signaler.

Måtte megle

Kommunen har allerede satt av flere ti-talls millioner kroner til bygging av seniorlandsbyen på Spanne, et prosjekt som fylkesmannen i Rogaland hadde en lang rekke innsigelser mot. Fylkesmannen mente blant annet at plasseringen ikke var hensiktsmessig. Etter at daværende ordfører, Aase Simonsen og nåværende ordfører, Jarle Nilsen deltok på meklingsmøte med fylkesmannen i Stavanger i mai 2015, fikk kommunen gjennomslag på en rekke punkter og kunne deretter fortsette planlegging og kjøp av tomter.

– Stått i stampe

De siste par årene har det vært stille rundt prosjektet som i sin tid ble lansert av tidligere rådmann, Sigurd Eikje. Nå mener Gaard at det hele har dratt for langt ut i tid og at det haster med å få på plass en alternativ løsning som han mener er langt mer realistisk enn planene som foreligger på kommunens bord.

– Prosjektet på Spanne har stått i stampe i fire- fem år og det ser ikke ut som om de kommer noen vei. På Norheim kan man begynne å grave så fort papirarbeidet er i orden. Jeg kan ikke tro at Fylkesmannen vil ha noen innsigelser mot dette området som ikke vil bli berørt av dyrket mark, sier han.

Arrangerer folkemøte

Gaard mener forslaget fra Høyre er en ren gavepakke til administrasjonen i Karmøy kommune, og inviterer dem og kommunens innbyggere til et folkemøte den 5. april der planene på Norheim er tema. Møtet vil foregå på Nord-huset og de øvrige partiene i kommunen vil også bli invitert til å delta, opplyser Gaard som så lang ikke har tatt opp saken hverken politisk eller med administrasjonen i kommunen.

– Jeg tror saken i seg selv er så god at administrasjonen må være positiv til en slik ting, sier han.