«Nye opplysninger fra vegvesenet» – Hnytt

Siste:

Ådlandskrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi
Ådlandskrysset sør føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Nye opplysninger fra vegvesenet»

MENINGER: 18. mars holdt Statens vegvesen en ny presentasjon om omkjøringsveien. Denne gangen for næringsrådet i Karmøy. Der kom det fram at det er gjort nye målinger av gjennomgangstrafikken i Åkrehamn.

Siste telling fra vegvesenet viser at av de 4800 bilene som passerer bomstasjonen på Liknes, er det kun 40 % av dem som passerer den neste bomstasjonen.

Det betyr at hele 60% av trafikken som kommer sørfra, ikke har passert Veakrossen.

Omkjøringsveien har dermed en begrenset nytteverdi i nord for folk som bor øst for Åkra og som skal ut mot Veakrossen, mens nytten av veien (som omkjøringsvei) avtar kraftig jo lengre sør man kommer.

Altså er nytteverdien av å bygge en omkjøringsvei mellom Ådland og Veakrossen svært lav, da de nye tallene fra vegvesenet viser at 60% av gjennomgangstrafikken fortsatt skal gå på den eksisterende veien (hvor det ikke er planer om å gjøre noen ting som helst).

Så spørsmålet til våre kommunepolitikere er:

Omkjøringsveien blir dermed bare en 700 millioner kroner dyr innfartsvei til Åkra. Hva skal vi med den?