Kirkens SOS: – Barn ned i 10-års alderen tar kontakt – Hnytt

Siste:

Signe Bøe Trodahl er leder for Kirkens SOS i Rogaland.
Signe Bøe Trodahl er leder for Kirkens SOS i Rogaland.

Kirkens SOS: – Barn ned i 10-års alderen tar kontakt

Tilbyr ungdom som sliter å få snakke anonymt.

– Det er ikke alle som har mennesker rundt seg som man kan snakke med. Da kan det være godt å få prate med noen hos oss anonymt, sier Signe Bøe Trodahl som er leder for Kirkens SOS i Rogaland.

Hun forteller at mange unge som sliter med tunge tanker og som vurderer å avslutte livet, tar kontakt med dem via Kirkens SOS sin Chatte-tjeneste. Siden tjenesten ble opprettet i 2012 har mellom 50 og 60 prosent av ungdommene som blir spurt om de har disse tankene, bekreftet dette ovenfor Kirkens SOS sine medarbeidere. I følge Bøe Trodahl er gjennomsnittsalderen på dem som tar kontakt på chat mellom 10 og 19 år gamle.

– Det er veldig mange som går med disse tankene og vi hadde ikke klart å fange det opp om vi ikke hadde spurt dem.

Hun forteller at de i løpet av samtalene med ungdommene ofte opplever at dem som henvender seg får nytt mot til å kjempe videre.

– Det kan gjerne begynne samtalen med at de ikke orker å leve lengre, men det skal ikke alltid så mye til i den akutte fasen før de roer seg, sier hun.

Anonymt

Lederen av avdelingen i Rogaland forteller at alle som henvender seg via chatte-tjenesten eller telefon forblir anonyme og at medarbeiderne har solid kompetanse og er drillet på hvordan de skal møte ungdommene. Hun forteller at det kan være stor forskjell på hvordan en krevende livssituasjon utarter seg hos ungdom i forhold til voksne.

– Veien fra en krise til å tenke at de vil gjøre det slutt kan være kort hos en ungdom i forhold til en voksen som har mer livserfaring.

Hun forteller at alle som tar kontakt blir spurt om de vurderer å ta livet sitt, og at tjenesten deres ble startet for å forebygge selvmord.

– Det er mange av oss som har vært innom tanken i løpet av livet i forbindelse med krisesituasjoner. Det i seg selv er ikke en farlig tanke. Men om tankene kommer oftere og oftere, kan en akutt situasjon trigge at man utfører det, forklarer hun.

Bøe Trodahl forteller at de har døgnåpen telefon hvor folk kan ringe om de vil snakke med noen. Nummeret er: 22 40 00 40 og som nevnt forblir man anonym under samtalen. Chatte-tjenesten er åpen hver kveld gjennom hele uka og finnes på organisasjonens hjemmeside.