– Det er ikke farlig å spørre om selvmordstanker – Hnytt

Siste:

Kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse
Kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse

– Det er ikke farlig å spørre om selvmordstanker

Kommuneoverlegen i Karmøy oppfordrer til å snakke med ungdom om selvmord.

– Det har vært en veldig krevende start på 2019. Det har vært flere uventede og ikke minst dypt tragiske hendelser, sier kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse.

Hun betegner dagene vi er inne i som en krisesituasjon hvor svært mange har det tøft rundt om i kommunen som følge av flere selvmord den siste tiden. Gjennom Karmøynytt oppfordrer hun lokalsamfunnet til å være åpne om situasjonen og til å bry seg ekstra om dem man har rundt seg.

– Vi tenker særlig på dem som har mistet noen av sine nære, og vi er opptatt av å ivareta dem både i helsetjenesten og gjennom kommunens kriseteam. Samtidig er det viktig at lokalbefolkningen slår ring rundt dem som har det vanskelig nå. Det er ofte slik at når noen har opplevd slike ting så er det vanskelig å vite hva en skal si. Folk som har vært i sorg forteller at noe av det vanskeligste var at folk unngikk dem i ettertid fordi folk visste ikke hva de skulle si eller hvordan de skulle møte dem. Jeg tenker at det nå må man være bevisst på at det er mange som har det vanskelig og at en skal våge å ta kontakt. Man kan ikke si noe feil. Det viktigste er å vise at man bryr seg, sier hun. 

Viktig med åpenhet

Å snakke om selvmord er noe både media og folk flest har unngått å omtale i frykt for at dette skal bidra til smitteeffekt. Kommuneoverlegen mener derimot at åpenhet rundt temaet er svært viktig.

– De er mange som er redd for å si noe feil i møte med ungdommene. Men det er ikke farlig å spørre om selvmordstanker. Det kan være livsfarlig å la være, sier hun. 

Hun oppfordrer alle som er i kontakt med ungdom om å snakke om dette temaet.

– Som foreldre, lærere og trenere, – alle vi voksne som er en del av lokalsamfunnet må se ungdommene og spør hvordan de har det. Dersom man vet at en ungdom sliter så må man tørre å spørre om de synes det er vanskelig å leve, og spørre konkret om de har selvmordstanker. Det er en myte at man tror at når man spør om selvmord, så vil det få noen til å ta selvmord. Slik er det ikke. Det er viktig å stille de vanskelige spørsmålene. Det er også viktig å si til ungdommene at jeg synes det er vanskelig å se hvor tungt du har det, men jeg tåler å høre det. At ikke ungdommene skal beskytte de voksne fordi de er redde for hvordan voksne skal reagere, understreker hun. 

Tilgjengelig for samtaler

Kommuneoverlegen forteller at de har satt inn ekstra ressurser i skolene i Karmøy der blant annet helsesøstre er tilgjengelig for samtaler. I tillegg har Røde Kors åpent både i Kopervik og på Åkra til og med søndag kveld for ungdommer som ønsker å samles. Også her er det voksne til stede om man trenger noen å prat med.

– Jeg håper at befolkningen i Karmøy har tillit og trygghet til at helsetjenesten er der for dem som har det ekstra vanskelig. Dersom man har det vanskelig skal man være trygg på at man kan få hjelp i helsetjenesten. Har man det tøft eller kjenner noen man er bekymret for, så ta kontakt med fastlegen eller helsesøster så vil de vise vei videre i helsevesenet, oppfordrer hun.