Ivrer etter å komme i gang med lysløypene – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen.
Ordfører Jarle Nilsen.

Ivrer etter å komme i gang med lysløypene

Formannskapet stilte spørsmål om hvorfor arbeidet med lysløypene på Almannamyr og Vea har tatt så lang tid.

POLITIKK: Kommunen har lenge ønsket å få på plass lysløyper i alle de fem sonene, og det var et enstemmig formannskap som også ønsket å få dette på plass mandag.

Tor Kristian Gaard (H) åpnet ordskiftet og stilte spørsmål ved hvorfor saksbehandlingen tok så lang tid.

– Vi må være ivrige og ambisiøse for at dette er noe vi skal ha i alle bygder. Det å være ute og gå er noe alle kan gjøre. Det er helsebringende for alle aldre og for både to- og firbeinte. Har du ikke bein kan en bruke rullestol for å komme seg rundt når det er tilrettelagt på den måten. Det er en gruppe som sjelden kommer seg ut i naturen, sa Gaard.

LES OGSÅ: Kan måtte ekspropriere for å lage lysløyper

Leiv Malvin Knutsen (KrF) støttet kommentaren til Gaard og uttrykte et sterkt ønske om å lykkes i saken.

– Vi vil bli enige med grunneierne for å få realisert disse to prosjektene, sa Knutsen.

Svanhild L. Andersen (AP) støttet det som Knutsen og Gaard tok opp, og sa at det er et sterkt satsingsmål for posisjonspartiene.

Pål Andre Døsen (KrF) stilte spørsmål om saken med å komme til enighet med grunneierne er låst.

– Det er ganske få grunneiere som har nektet å avgi grunn. Det har vært kontakt ved flere tilfeller, svarte ordfører Jarle Nilsen (AP), som fortsatte:

– Blir det gjort vedtak om ekspropriasjon så kan det være et virkemiddel som gjør at partene igjen møtes, og da vil disse eiendomsbesitterne til syvende og sist forstå at denne delen av eiendommen kommer til å bli brukt til lysløype. Så for å finne en løsning så kan det være at de setter seg til bordet for å forhandle frem en kvadratmeterpris eller betingelser. Det gjenstår å se.

Døsen spurte så om det er noe tidsperspektiv.

– Det har gått lang tid. Vi begynner å bli utålmodige, sa Døsen.

– Jeg er utålmodig selv, svarte Nilsen.

– Vi skal starte prosessen nå, tilføyde rådmannen.

Saken ble enstemmig vedtatt.