Vil ha egen guttedag på helsestasjon for ungdom – Hnytt

Siste:

Turid Aune tok opp saken i hovedutvalg helse og omsorg i august 2018 der hun administrasjonen om å legge til rette for en guttedag i uken.
Turid Aune tok opp saken i hovedutvalg helse og omsorg i august 2018 der hun administrasjonen om å legge til rette for en guttedag i uken.

Vil ha egen guttedag på helsestasjon for ungdom

Hovedutvalg helse og omsorg gikk onsdag inn for å etablere egne guttedager fra 1. september i år.

Dette vedtok hovedutvalg helse og omsorg:

  1. Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at oppstartet guttetid ved helsestasjon for ungdom på Åkra og Norheim fortsetter.
  2. Det etableres egne guttedager fra 1. september 2019.
  3. Ordningen evalueres 01.09.2020.
  4. Saken sendes formannskapet og kommunestyret.

POLITIKK: Etter drøye 10 minutter inne på kammerset kom AP, Høyre, KrF og uavhengig representant Helge Thorheim tilbake ved bordet med forslag om å etablere egne guttedager fra 1. september i år.

– Det er en kjempeviktig sak. Guttedag er jo det beste, men det viktigste er at vi kommer i gang. Men det vil nok ta tid før guttene kommer, sa Inger Elise Netland Kolstø (AP), og fortalte at hun hadde gjort litt undersøkelser som viser at det tar tid før guttene tar i bruk tilbudet.

Dagens ordning som begynte 1. januar er en guttetime i uken på Norheim og Åkra.

LES OGSÅ: Sliter med å nå ut til gutter

– De sier at du må markedsføre og gå ut på skoler. Det nytter ikke å henge opp en liten lapp. Hvorfor guttene er litt vanskeligere å ta tak i vet jeg ikke, men de at de har et behov er jeg helt sikker på, fortsatte hun.

Netland Kolstø dro også opp selvmordsstatistikken (Folkehelseinstituttet opplyser at mellom 500-600 begår selvmord hvert år i Norge).

– Kan vi gjøre noe forebyggende så synes jeg det er et kjempegodt tiltak. Vi har jo valgt at vi skal ha nullvisjon til selvmord. Da må vi bruke de ressursene vi kan på dette, sa hun.

Helge Thorheim (UA) stilte seg bak forslaget og regnet med at en skal drive aggressiv markedsføring.

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. På grunn av budsjettmessige konsekvenser går saken videre til formannskapet og kommunestyret.