«Om himmelveier og andre misforståelser» – Hnytt

Siste:

«Om himmelveier og andre misforståelser»

Man skal høre mye før ørene faller av, sies det. At tilhengerne av omkjøringsveien heller foretrekker å komme med negative karakteristikker av oss som er motstandere av omkjøringsveien, fremfor å diskutere sak, får være deres valg – men en del påstander kan ikke stå uimotsagt.

MENINGER: I sitt innlegg «Skittent spill mot politikere og Statens vegvesen», så mener Arne Eide tydeligvis at vi snakker nedlatende om politikere og statsansatte. Det har vi aldri gjort. Vi er kun interesserte i å diskutere sak, og i den forbindelse må det være lov å stille spørsmål ved vurderinger som blir foretatt i saken. Det er faktisk ikke slik at verken politikere eller Statens vegvesen (SVV) sitter med fasiten her – og derfor har vi også utfordret både SVV og ordføreren på en del sentrale spørsmål i saken. SVV har for øvrig også sin åpenbare agenda i saken – de lovet karmøypolitikerne omkjøringsveien for 10 år siden, og de har også brukt store summer på å planlegge veien de siste par årene.

Eide ba i sitt innlegg ellers om at kommunestyret skal vedta omkjøringsveien 13. mai. I den forbindelse må vi minne Eide om at planen skal ligge ute på høring i minst seks uker, og at SVV deretter skal gå gjennom alle høringsuttalelsene, og eventuelt også endre på planen, før det endelige forslaget vil være klart for behandling i kommunestyret. Det er også svært betenkelig at Eide tydeligvis ikke ønsker at saken skal bli en valgkampsak. Det vil den imidlertid bli, heldigvis og uavhengig av hva Eide og andre måtte mene, og også uavhengig av om saken blir behandlet før valget eller ikke – dette siden et nytt kommunestyre selvsagt står fritt til å komme med et nytt vedtak i saken etter valget. Det er nettopp dette som er demokrati – eller folkestyre.

Arild Fagerland mfl. mener i sitt innlegg at vi bidrar til «amerikanske tilstander» ved å anklage SVV for «fake news» (etter at SVV holdt sin orientering under forrige kommunestyremøte). Dette er en svært drøy påstand. Igjen – det eneste vi gjør er å argumentere saklig for vårt syn og stille SVV legitime spørsmål. Det må være lov å være uenige med SVV og de faglige vurderingene som de gjør uten å bli beskyldt for å anklage SVV for «fake news» (ja, mye av det de driver med er vurderinger – vurderinger som det selvsagt kan stilles spørsmålstegn ved; SVV er ikke ufeilbarlige). Det er faktisk Fagerland selv som kommer med «fake news» når han påstår at medlemstallet til facebook-gruppen «Nei til omkjøringsvei! Ja til en fornuftig bruk av bompengene!» går nedover.

Ynge Eriksen (KrF) skriver i sitt innlegg «Himmelveien» at «søppelbøtta mi på PC-en er stappfull av visvas, svada, konspirasjonsteorier, halvsannheter, hets og hat. […] Hobbyjurister, hobbyornitologer, hobbybønder, hobbymiljøvernere og hobbypolitikere har lenge nok fått boltre sin misnøye mot utviklingen.» At en folkevalgt politiker får seg til å skrive slik ting, både forundrer og skremmer oss. Det vitner om et syn på det offentlig ordskiftet som vi forbinder med land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med. For ordens skyld; vi kommer ikke med konspirasjonsteorier – vi påpeker kun det faktum at omkjøringsveien i sin tid var en lovnad som SVV kom med, for at Karmøy kommune skulle bli med i Haugalandspakken. Denne lovnaden, som er godt kjent, har for øvrig medført at bedre vei-alternativer har blitt silt ut tidligere i planprosessen, eller sågar ikke kommet på bordet i det hele tatt, samt at Karmøy kommune har fått lite valuta for bompengene – siden mange statlige instanser gjennom årenes løp forståelig nok har satt foten ned for prosjektet. At politikere, som Eriksen, så dårlig tåler en offentlig debatt der folk er uenige med dem, bør får varsellampene til å lyse hos velgerne foran neste valg.

I Fagerland mfl. sitt siste innlegg «Nå må vi se fremover», skriver de blant annet at «kommunen har valgt å begynne med det strekket med høyest ulykkesrisiko, og det synes vi er helt riktig». Dette stemmer ikke. Det har for eksempel vært ca. 2,5 ganger flere ulykker på Norheim enn på Åkra (Tjøsvold) siste 10 år. Den like lange strekningen Eide-Håvik har ellers hatt omtrent like mange ulykker som Ådland-Veakrossen siste 10 år, men Ådland-Veakrossen har hatt noen flere alvorlige ulykker enn Eide-Håvik. Når det gjelder alvorlige ulykker, så har det imidlertid (og heldigvis!) ikke vært noen ulykker med alvorlig eller meget alvorlig personskade (eller dødsfall) på strekningen Ådland-Veakrossen siste 4-5 år.

I samme innlegg skriver de videre at «nå står ikke valget mellom 0+ eller omkjøringsvei, eller nord mot sør, men omkjøringsvei eller ingenting». Dette stemmer selvsagt ikke. Til og med SVV bekreftet under sin presentasjon at det ikke er umulig å gå for en annen løsning enn omkjøringsveien – det vil bare ta noe lengre tid. Et annet viktig poeng er at det er flere alternativer av omkjøringsveien som kommer til å bli presentert i reguleringsplanen, herunder minst ett redusert alternativ, som i sør vil starte ved Åkra ungdomsskole. Vi har også lansert Åkrapakken og alternativ 4 redusert (Åkra ungdomsskole-Heia) – og dette er forslag som vi synes fortjener å bli vurdert nærmere.

Mot slutten skriver Fagerland mfl. at «nå er det på høy tid å tre ut av skyttergravene og stå samlet om det kommende vedtaket fra det politiske flertallet i Karmøy Kommune.» Fagerland og de andre blir pent nødt til å innfinne seg med at ikke alle er enige i deres vurderinger i denne saken, og de fleste av oss kommer nok heller ikke til å gi oss før saken er endelig opp og avgjort. Det er ikke bare valget til høsten som blir avgjørende i så måte; det kan også tenkes at grunneiere og naturvernorganisasjoner er interesserte i å prøve veiplanenes lovlighet for retten (f.eks. i henhold til naturmangfoldloven). Så det kan altså fortsatt gå flere år før denne saken er avgjort.

Helt til slutt ønsker vi å sitere Miljøpartiet de Grønnes aktuelle spørsmål: Kommunens politikere vedtok i 2017 en energi- og miljøplan, hvor det blant annet står at Karmøy kommune skal redusere utbygging av landbruks-, natur- og friluftsområder. I tillegg skal kommunen arbeide for en nullvekst i personbiltransporten. Hvordan passer omkjøringsveien med disse planene? Kanskje ordfører Nilsen eller andre politikere fra Ap, H, KrF eller Karmøylisten, kan svare MDG Karmøy og leserne på dette spørsmålet?