Kommunestyret gikk inn for bompenger for elbiler – Hnytt

Siste:

Odd Magne Hansen (SV) og partiet stemte mot bompenger men ble ikke hørt.
Odd Magne Hansen (SV) og partiet stemte mot bompenger men ble ikke hørt.

Kommunestyret gikk inn for bompenger for elbiler

38 kommunestyrerepresentanter stemte for at elbiler skal begynne å betale bompenger for T-forbindelsen og Haugalandspakken.

POLITIKK: Karmøy kommunestyre har gått inn for at det skal innføres bompenger for elbiler. Nullutslippskjøretøy til og med 3500 kilo skal dermed betale 50 prosent av taksten for takstgruppe 1 etter brikkerabatt.

Ordfører Jarle Nilsen fortalte at det er en sak som er identisk og som behandles i alle by- og kommunestyremøter som tilhører Haugalandspakken, og advarte at hvis en eller flere kommuner gjør endringer på det foreslåtte vedtaket så vil det være med og trenere en felles fremdrift og utsettelse av saken.

Einar Endresen fra Fremskrittspartiet tok så ordet.

– Som kommunestyrets eneste batteridrevne gruppeleder så føler jeg solidaritet med elbilene. Det er en kjent sak at FrP er generell motstander av bompenger, sa han og la til at partiet ville stemme mot forslaget.

Tor Asle Grønningen (SP) tok så ordet og sa at hans parti ville stemme for.

– Noe annet synes vi vil være urettferdig og uansvarlig, og det gjelder både T-forbindelsen og Haugalandspakken. At elbilene er med å betale for bruken av veien, betyr at andre kjøretøy kan ha lavere takst eller at prosjektet blir raskere nedbetalt. Det er enkelt og rettferdig, sa han, og ønsket samtidig å presisere at en ikke er mot å gi fordeler til de som ønsker å gå over til nullutslippskjøretøy, men at det må være som kompensasjon fra staten og ikke betales av andre brukere av veien.

Han la også til at når det gjelder T-forbindelsen så er den ferdig bygget med lånte penger og hvis alle betaler så blir en fortere ferdig med bompengeperioden.

– Vi har så vidt kommet i gang

Sosialistisk Venstrepartis Odd Magne Hansen sa at det er en vanskelig sak, og stiller spørsmål ved om en har kommet langt nok med elbilsatsingen og stimulering til økt elbilbruk.

– Har vi fått nok folk til å kjøpe elbil på Karmøy og Haugalandet? Har vi kommet langt nok? Vårt svar er at vi har så vidt komt i gang. Det er en forsvinnende liten del av bilene på Karmøy som er elbiler i forhold til andre steder i landet. Vi synes det er merkelig at en skal sette ned tiltak og ta fra dem det so mer statlig politikk om å stimulere til nullutslippskjøretøy. Vi undergraver de tiltakene som er blitt vedtatt sentralt, sa Hansen.

Høyres Margaret Hystad ønsket å korrigere Hansen og viste til tall om at det er over 10 prosent av bilene som kjører T-forbindelsen som er elbiler, mens Tor Kristian Gaard, også Høyre, stilte spørsmål om hvor en skal sette grensen.

– Vi er ikke fornøyd med antall elbiler i Norge. Vi er klar over at det kan være grunner til at elbiler skal betale, svarte Hansen, som ønsket en gradvis økning.

Susan Borg (UA) fortalte at hun ser argumentene med at nullutslippskjøretøyene sliter like mye på veiene som vanlige biler, men at hun også ser den solidariske dugnaden.

– Dette går på gulroten som virker. Når det nå åpnes for å innføre mer bompenger, hvis det er lokalpolitisk tilslutning, så handler det jo i tillegg om å sende signaler videre. Jeg er bare en av 45, men mitt signal er at jeg mener at infrastrukturen er et offentlig ansvar, og vil stemme mot så lenge bompenger blir nevnt i en sak, sa hun.

Sakene ble vedtatt 38 stemmer mot 7 stemmer.