Gaard refset ordføreren foran kommunestyret – Hnytt

Siste:

Tor Kristian Gaard (H) likte dårlig det han hørte fra ordfører Jarle Nilsen.

Gaard refset ordføreren foran kommunestyret

Tor Kristian Gaard satte ikke pris på ordfører Jarle Nilsens humoristiske kommentar.

POLITIKK: Etter fire og en halv time i kommunestyret var en klar for innspurten. Under behandling av referatlista tok Margaret Hystad (H) ordet og tok opp Forbrukerrådets kommunetest der Karmøy kom dårlig ut og ønske å minne på at kommunen er til for innbyggerne.

– Det er en jobb å gjøre der at en skjønner internt at en er til for å levere gode tjenester til innbyggerne, sa Hystad.

Ordfører Jarle Nilsen (Ap) hadde fått med seg testresultatet.

– En kunne alle ønsket at en var høyere der, men det er gledelig å se at vi er høyere nå enn det vi var i 2016 og høyere nå enn det vi var i forrige styringsperiode når noen andre styrte, sa han til lett latter fra salen.

– Jeg er overbevist om at de på huset og ellers ute i kommunen har kontroll på at de skal representere innbyggertallet vårt og for så vidt også næringslivet vårt, fortsatte han.

Forrige kommentar likte Tor Kristian Gaard dårlig, og ba om å komme til ordet.

– Jeg tar ordet til ordføreren og den retorikken fra ordførerbordet der uten at kommunestyremedlemmene ikke har anledning til å gå til motdebatt. Det sier mer om dagens styre enn forrige styre. Det vil jeg gjerne ha protokollført fra gruppeleder Høyre at den type kommentarer fra ordførersetet setter vi ikke pris på, sa Gaard.

Nilsen tok så ordet.

– Det har Gaard anledning til å mene. Han sier at det ikke er anledning for kommunestyremedlemmene å gå det i møte. Det var nettopp det du gjorde. Så det er det god anledning til, sa han, og fortsatte:

– Og så synes jeg heller ikke det er rett, for det har vi hatt oppe i kommunestyret tidligere, at vi som er kommunestyrerepresentanter, som er kommunens høyeste organ, at en av representantene sier at en må være klar over at de ansatte skal være til for innbyggerne og næringslivet. Det er de meget godt klar over og de jobber hver eneste dag for å gi gode tjenester og velferdstilbud, sa Nilsen, og ba om at det også kan protokolleres.

Fikk støtte

Einar Endresen (FrP) tok ordet og ga sin støtte til Nilsen.

– Jeg synes det får være grenser for hvor hårsår en får være. Jeg setter pris på å ha en ordfører som er litt humoristisk iblant og kommer med slike anmerkninger. Det er helt i orden, sa Endresen, som fikk takk fra ordføreren for fine ord.