Stenger Rogalandgata i kveld – Hnytt

Siste:

Rogalandgata.
Rogalandgata.
Haugesund kommune

Stenger Rogalandgata i kveld

Gravearbeid fører til stenging av Rogalandgata i kveld.

SAMFERDSEL: Haugesund kommune skal legge ny vannledning, avløpsledning og overvannsledning i området rundt Grenseplassen. Det fører til at Rogalandgata stenges fra og med mandag 11. februar, og åpner ikke igjen før til påske.

Bakgrunnen er at hovedvannledningen som går mellom Spannavegen og Rogalandgata er i dårlig stand.

Arbeidet forventes ferdigstilt august 2019. Eiendommene i Rogalandgata vil ha adkomst enten nord eller sør for stengningen.