Verdien av de små funn – Hnytt

Siste:

Terje Halleland, Fremskrittspartiet, Rogaland
Terje Halleland, Fremskrittspartiet, Rogaland

Verdien av de små funn

MENINGER: Av norske olje- og gassfunn de siste årene er det gigantfeltet Johan Sverdrup og det relativt store feltet Johan Castberg som har stjålet de største overskriftene.

De mindre funnene, som kanskje i seg selv ikke er drivverdige, hører man mindre om.

Disse funnene er imidlertid svært viktige for verdiskapingen og produksjonen på norsk sokkel. Selv om et funn på godt under hundre millioner fat olje i seg selv kanskje ikke kan forsvare en utbygging så er det ikke dermed sagt at vi ikke kan hente disse ressursene opp.

Flere av disse funnene blir nemlig gjort i nærheten av eksisterende felt som har infrastruktur på plass, som plattformer, rørledninger og undervannsinstallasjoner. Man kan dermed koble opp disse mindre feltene til de eksisterende feltene, i stedet for å bygge de ut separat.

Slik kan disse funnen bli lønnsomme, ja i noen tilfeller svært lønnsomme. Samtidig kan flere mindre og mellomstore funn i nærheten av hverandre etter hvert danne grunnlaget for en utbygging i seg selv.

Et eksempel er det østerrikske olje- og gasselskapet OMV som i fjor gjorde to lovende gassfunn i Norskehavet, begge anslått til å inneholde mellom 19 til i overkant av 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Selskapet skal i år bore ytterlige en brønn i området, om resultatet fra den er positiv så mener selskapet at de har et prosjekt.

Parallelt jobber de sammen med Equinor for å finne mer gassvolumer til det store gassfeltet Aasta Hansteen, som driftes av Equinor og som startet produksjon for ett års tid siden.

Det er nettopp slik grundig og metodisk leting, ofte med flere mindre funn, som skaper mye av verdiene på norsk sokkel.

Å bruke ny teknologi og bore flere brønner for å øke utvinningsgraden av eksisterende felt er også en viktig jobb. Et godt eksempel på det er Snorre-feltet som kom i drift i 1992 og hadde en forventet levetid til 2011-2014. En utbyggingsplan for å hente opp mer olje og gass vil sørge for at feltet vil være i drift helt til 2040. Det betyr ytterligere milliardinntekter til fellesskapet.

Selvsagt er det strålende når vi gjør store funn, men det å hente opp mer enn vi trodde vi kunne fra eksisterende felt og gjøre mindre funn som vi kan koble opp til utbygginger som allerede er der – det er noe av det viktigste vi gjør på norsk sokkel og dermed også for norsk velferd.

 

Terje Halleland
Energipolitisk talsmann, FrP