«Hjemmelekser» – Hnytt

Siste:

«Hjemmelekser»

– Men en kommer ikke utenom repetisjon og mengdetrening i skolearbeidet, og der er hjemmeleksene perfekte.

HARALDSPLASS: – Skal jeg lese for deg, farfar? Hun kom med en bok som hun hadde valgt ut på skolen. Den var del av hjemmeleksen. Klassen hadde en leseaksjon for å stimulere til både leseglede og leseferdighet. Alle måtte lese høyt fra en bok for sine foresatte hjemme i 10 minutter hver skoledag med underskrift fra foreldrene tilbake til skolen om at så hadde skjedd. Jeg fikk skrive under som vitne den dagen. Det var stas.

Det er Arbeiderpartiet som aktualiserer denne familiære historien om en hjemmelekse på en skole i Bergen. Partiets oppvekstutvalg har nemlig med stort flertall anbefalt at landsmøtet vedtar å fjerne hjemmeleksene fra norsk skole. Det skal bli del av Arbeiderpartiets skolepolitikk. ”Det er skolens hovedansvar at elevene skal føle mestring og glede med skolen,” sier utvalgsmedlem Hoda Imad til NRK. Hjemmeleksene står tydelig i vegen for mestring og glede i skolen sett med arbeiderparti-øyne.

Det første jeg tenker, er at lekser er et pedagogisk verktøy som tilhører skolens liv.  Derfor er ikke spørsmålet om hjemmelekser eller ikke hjemmelekser noe som politikerne skal bry seg med i det hele tatt. Det er rektor og lærerne på hver skole som må planlegge og gjennomføre det pedagogiske opplegget med de verktøyene de mener er nødvendige.

I en leder mener Dagens Næringsliv det samme, og skriver at overordna politisk fjerning av hjemmelekser er det samme som mistillit til lærerne ”som står midt i  klasserommet og kjenner sine elever”. Det er et godt poeng samtidig som det er et stort paradoks fordi Ap samtidig snakker om å gjennomføre en ”tillitsreform” i skolen.  Ap kan fjerne dette paradokset ved å vise hver skole den tilliten det er selv å bestemme om det pedagogiske opplegget skal inkludere hjemmelekser eller ikke.

Men hjemmelekser er ikke udelt populære. Heller ikke blant foreldrene. Leksene kommer i vegen for familienes aktiviteter på fotballbanen, i svømmehallen, idrettshallen, på skiene og på skøytene for å være litt vinterlig. Her engasjerer foreldrene seg enormt og hjelper til aktivt og oppmuntrer til jobbing, trening og øving igjen og igjen. Mens de hjemme blir stressa av tilsvarende øving og repetisjon i matte, norsk og engelsk for å sikre kidsa best mulig kunnskap.

Men en kommer ikke utenom repetisjon og mengdetrening i skolearbeidet, og der er hjemmeleksene perfekte. Like perfekte som for fotballspilleren som på treningsfeltet dunker frispark etter frispark i mål. Hjemmeleksene fungerer når elevene kan arbeide med ting de har lært på skolen og som de kan trene videre på hjemme slik at kunnskapen blir deres egen på veg mot en rakettforsker, ingeniør, lege, snekker, sjåfør, helsearbeider eller lærer. Lekser handler om å sikre et nødvendig kunnskapsnivå. Men hvis elevene strever med lekser de ikke forstår, da har de fått feil lekser.

Dagens Næringsliv mener at Ap ikke har gjort hjemmeleksene sine godt nok når de foreslår å fjerne nettopp hjemmeleksene. Det mener jeg også. Riktigere medisin må være å utvikle leksene til å bli det pedagogiske verktøyet de har potensiale til.

Boken mitt 10-årige barnebarn hadde valgt ut, var bibelen. Intet mindre! Etter noen tid kom det en snapchat som viste avslutningen av bibellesningen. Nå lekseleser hun høyt for sine foresatte og for de som måtte stikke innom, fra sin neste bok som er Titanic.