Ber menigheter snakke om fosterdrap – Hnytt

Siste:

Birger Wroldsen vil gi en stemme til de ufødte barna og maner kristenfolket til å si hva de mener om abortspørsmålet.
Birger Wroldsen vil gi en stemme til de ufødte barna og maner kristenfolket til å si hva de mener om abortspørsmålet.

Ber menigheter snakke om fosterdrap

– Vi kan fort bli stilletiende i frykt for å bli mislikt eller redd for ikke å bli godkjent, sier pastor i menigheten Troens Ord på Karmøy, Birger Wroldsen. Han mener abort i realiteten er drap på barn, og oppfordrer kirker og menigheter til å ta en mer aktiv del i debatten.

TORVASTAD: I kjølvannet av Krf´s inntreden i regjeringen har abortdebatten blusset opp for alvor. En av dem som har engasjert seg er pastor og sykepleier, Birger Wroldsen. Fembarnsfaren på Torvastad mener det er på høy tid at kristne engasjerer seg i abortsaken på en tydeligere måte.

– «Kanskje på tide å få samlet alle menigheter, bedehus og kirker til å si noe om abort og kalle det for det som det er? Fosterdrap. Tenk om vi kunne fått en felles uttalelse som virkelig gav det ufødte barnet en tydelig stemme?», skrev han nylig på Facebook.

– Frykter å bli mislikt

Ovenfor Karmøynytt understreker Wroldsen at han har stor respekt for at temaet er krevende for kvinnene og familiene som er berørt av en slik situasjon. Samtidig mener han kristne og menigheter har et ansvar om å gi beskjed hva saken egentlig handler om, og kalle en spade for en spade.

– Vi kan fort bli stilletiende i frykt for å bli mislikt eller redd for ikke å bli godkjent. Men akkurat på dette temaet så synes jeg at vi innimellom bør kunne si noe om det.

Ingen fordømmelse

Det har nærest vært stille i det offentlige fra kristenfolket i abortsaken etter at Ludvik Nessa og Børre Knutsen skapte overskrifter med sine virkemidler på 80-tallet. Wroldsen sier at han ikke ønsker Knutsen og Nessa sine virkemidler tilbake, men vil utfordre kristenfolket til å våge å fortelle hva de står for i det offentlige.

– Jeg er opptatt av at vi skal omtale dette på en respektfull måte. Samtidig må vi våge å si noe om hva som skjer, at man faktisk tar liv, sier han.

– Men hva med disse kvinnene som er i en sårbar situasjon. Er du ikke redd for å støte disse fra deg?

– Dette har aldri vært en sak der jeg ønsker å gå ut mot noen. Jeg mener vi må kunne løfte dette teamet opp og snakke skikkelig om det. Sykehus, leger og sykepleiere skal kjempe for livet – ikke avslutte det. Det er noe som er grunnleggende feil i dette. Jeg snakker ikke da om dem som har opplevd voldtekter. Det er klart at enkelttilfeller vil være vanskelig, så her tenker jeg at vi må se på om det er et støtteapparat som kan fange opp dem som er i en vanskelig situasjon, sier Wroldsen som mener det offentlige må ta et langt større ansvar når det gjelder å stille opp for kvinner som er i den aktuelle situasjonen.

Gir barna en stemme

– Er du forberedt på at utspillet ditt kan vekke reaksjoner hos enkelte?

– Her må det ikke være en fordømmelse for dem som har gjort det og dem som har vært oppi det. Dette ligger litt høyere og handler om å ta samfunnsansvar for kvinnene. Dette er ikke et angrep mot enkeltpersoner, men jeg synes vi må gi de ufødte barna en røst. En stemme og snakke om hvilket rettsvern de har.

Engasjert i det stille

Han ener det er mye større engasjement rundt abortspørsmålet blant kristne, enn hva som kommer til syne i offentligheten.

– Det er ikke slik at det bare er tre til fire stykker rundt om i Norge som er mørkemenn og mener dette. Jeg tror det er tusentalls bare her på Karmøy som har synspunkter på at dette med abort er vanskelig og faktisk ikke rett i forhold til slik det praktiseres.

Samfunnsansvar

Pastoren mener samfunnet i langt større grad må stille opp og sørge for at kvinner som vurderer abort får et alternativ.

– Hvorfor ikke bruke noen milliarder på å hjelpe familier og kvinner som har det vondt og vanskelig ved å gi dem et bedre tilbud og alternativ, i forhold til hva de har i dag. Vi som samfunn har et ansvar for å tilby bedre løsninger enn hva vi har i dag for at barna skal bli født og tatt godt vare på.