– Næringsrådet skyter seg selv i foten – Hnytt

Siste:

Arkivfoto, Ståle Landaas
Arkivfoto, Ståle Landaas

– Næringsrådet skyter seg selv i foten

Varsler etterspill etter uttalelse fra Karmøy Næringsråd.

KARMØY: Mandagens uttalelse fra Karmøy Næringsråd om å lage en begrenset utbygging av omkjøringsveien mellom Ådland og Veakrossen har satt sinnene i kok hos deler av det lokale næringslivet.

Leder I Skudeneshavn Næringsforening, Ståle Landaas karakteriserer uttalelsen som oppsiktsvekkende.

– Jeg synes Karmøy Næringsråd skyter seg selv i foten når de går på tvers av sin egen formålsparagraf hvor det tydelig går frem at de skal jobbe for utvikling i Karmøy, sier Landaas.

Han sitter selv i valgkomiteen i Næringsrådet og trodde knapt sine egne øyne da han leste uttalelsen som ble lagt frem i etterkant av møtet.

Der heter det blant annet:

«Deler av første del av traséen til Veakrossen (Ådland – Killingtjørnkrysset) kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når en vurderer trafikktall. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har dessuten for denne traseen pekt på konsekvensene for naturmangfold, jordvern, kulturlandskap og friluftsliv. Departementet forutsetter at minst ett alternativ av reguleringsplanen skal være for en redusert løsning».

Lederen av Næringsforeningen i Skudenes mener næringsrådet tenker kortsiktig når de legger dagens trafikktall til grunn.

– Det blir helt feil å bruke dagens trafikksituasjon som utgangspunkt. Omkjøringsveien skal ikke bygges for dagens situasjon. Den skal bygges for fremtiden, sier Landaas som får støtte av eiendomsutvikler, Andor Rasmussen på Åkra.

Sterkt kritisk

Han er selv medlem i Karmøy Næringsråd og reagerer på at han ikke ble spurt om sin mening før uttalelsen ble fattet på styremøtet mandag kveld.

– Jeg er sterkt kritisk til denne prosessen. De virker urimelig at de ikke sjekker hvem som er for og mot før de gjør et slikt vedtak. Det er ingen som har kontaktet meg eller andre sentrale medlemmer jeg har snakket med, sier Rasmussen

Landaas varsler oppvask i kjølvannet av styremøtet og minner om at valgkomiteen skal ha møte neste mandag der de blant annet skal diskutere styrelederen som står på valg.

– Jeg mener det nå er på tide at det blir tatt grep i denne gutteklubben, sier Landaas.

Mener at det ikke strider mot formålsparagrafen

Styreleder i Karmøy Næringsråd, Anders Rundhaug, mener at en ikke har gått imot formålsparagrafen.

– Vi skal jobbe for å legge saker til rette for næringslivet på Karmøy. Det er slik som vi alltid har gjort, sier han, og viser til paragraf 2.1 i vedtektene, der det står «…være et kontaktorgan for næringsliv og mellom myndigheter. Arbeide aktivt for at myndighetene i samarbeid med næringslivet legger forholdene til rette for bestående næringsvirksomhet og for ny næringsvirksomhet som er til fordel for det lokale miljø. Ta opp saker og gi uttalelser/utredninger om næringsøkonomiske spørsmål av betydning for kommunens utvikling.»

Han er ikke enig i kritikken om at en ikke har kontaktet medlemmene i forkant av møtet.

– Vi kan ikke spørre alle 110 medlemmer om hva de mener om absolutt alle saker. Det er ingen enkeltpersoner som blir spurt om det. Det er styret som diskuterer, sier han, og forklarer at styret er bredt sammensatt og kommer fra medlemsbedriftene fra hele kommunen.

Han ønsker også å påpeke at det ikke er slik at de ikke ønsker den sørlige delen, men budskapet i første del av uttalelsen er at en ønsker et langt bedre veinett enn det en har på Karmøy.

– Vår uttalelse om å se hvordan trafikksituasjonen er i dag når en skal vurdere og prioritere med å bygge veien Har ingenting med å ikke ta hensyn til hvordan trafikken blir i fremtiden, sier han.

– Prioriteringen Karmøy gjorde da de ble med i Haugalandspakken i 2008 bør kanskje revurderes. Skudeneshavn ferje er nedlagt og T-forbindelsen er åpnet etter den tid, og dagens trafikkmønster er endret fra den gang.

– Vi har jobbet med veinettet på Karmøy i mange år. Det er behov for en transporteffektiv- og sikker vei fra fylkesvei 47 fra Skudeneshavn til flyplasskrysset. Nå er det slik at det mest sannsynlig ikke er midler til hele denne veien. Styret mener at en må bruke midlene der det er mest behov ut fra trafikksituasjonen, forklarer han videre.

– Næringsrådet mener at midlene må prioriteres rett, etter et kost-nytte-prinsipp, legger han til, og viser til uttalelsen fra mandagens styremøte:

«Det må være fokus på kostnadseffektivitet og nøkternhet slik at en kan få realisert flest mulig utbedringer og nye prosjekter med midlene i Haugalandspakken.»

De har også fått med seg Åkrehamn Vekst sitt forslag på hvordan en ønsker å bygge veien.

– Det synes vi kan være fornuftig. Da vil en kunne bruke midlene fornuftig og spare noen kroner som kan brukes til andre deler av den traséen, fortsetter han.

Står ikke på valg

Rundhaug, som har vært i styret i 22 år, forteller også at han for to år siden ga beskjed om at han ikke kommer til å stille til gjenvalg som styreleder.

Han oppfordrer medlemmene til å fremme kandidater til styret og stemme på sine kandidater på årsmøtet.