«Karmøy Næringsråd prøver å stoppe omkjøringsveien!» – Hnytt

Siste:

Arne Eide. Foto: Privat
Arne Eide. Foto: Privat

«Karmøy Næringsråd prøver å stoppe omkjøringsveien!»

MENINGER: Næringsrådet mener at deler av første del av traséen til Veakrossen (Ådland – Killingtjørnkrysset) kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når en vurderer trafikktall, skriver de i en uttalelse ifra styremøte i næringsrådet 4. Februar 2019.

Er det et splittet næringsliv vi nå ser på Karmøy? Slik vi ser det så har Karmøy Næringsråd nå kun valgt å lytte til signaler fra ett par næringslivstopper i Karmøy kommune.

Karmøynytt hadde onsdag 6. februar en artikkel på trykk der flere andre næringslivsledere hilser omkjøringsveien hjertlig velkommen.

De støtter JA-gruppens syn og kamp om en ny trafikksikker hovedvei på Karmøy. Vi sier nemlig nei takk til mere lapping av gamle veier på Karmøy!

Vi synes det er betenkelig når vi etter en liten kontrollsjekk ser at flere av Karmøy Næringsråd sine medlemmer er medlemmer i NEI gruppen som er i mot ny omkjøringsvei. Bare det er et tankekors som gjør at det skurrer hos oss.

Tenk om vi hadde hatt et samlet Næringsråd i kommunen som så seg sydover mot Skudeneshavn på områdene der, tenk om de hadde tenkt tanken at også her skal vi ha vekst, utbygging, arbeidsplasser og attraktive bo-områder for de unge. 

Nei- vi må slutte å bygge etter gårsdagens behov, vi må se litt fremover i tid og våre framtidige behov!

Skudeneshavn er en del av Karmøy og skal fortsatt ha et levedyktig samfunn.

Vi er derfor sjokkert og veldig skuffet av Karmøy Næringsråd sin håndtering av denne saken!