Mobiliserer for omkjøringsveien. Frykter redusert løsning – Hnytt

Siste:

Sammen for omkjøringsveien: Fra venstre: Andor Rasmussen, Tore Olsen, Per Magnus Mannes, Jostein Langåker, Harald Magne Bjørnsen, Ronny Tangen, Håkon Døsen, Ståle Landaas og Hein Arve Varne.
Sammen for omkjøringsveien: Fra venstre: Andor Rasmussen, Tore Olsen, Per Magnus Mannes, Jostein Langåker, Harald Magne Bjørnsen, Ronny Tangen, Håkon Døsen, Ståle Landaas og Hein Arve Varne.

Mobiliserer for omkjøringsveien. Frykter redusert løsning

Aktører fra næringslivet, organisasjoner og lokalpersoner fra Skudenshavn i sør til Veakrossen i nord mobilserer for at hele den planlagte strekningen langs omkjøringsveien blir realisert. De frykter konsekvensene dersom veiprosjektet deles opp ved Ådland.

ÅKREHAMN: – Vi ønsker å synliggjøre at dette ikke er et isolert prosjektet for Åkra. Omkjøringsveien er første trinn på en ny hovedvei fra Skudenes til Haugesund, inkludert en ny bro, sier Ronny Tangen.

Han mener enkelte har forsøkt å fremstille det omstridte veiprosjektet som en utbygging som først og fremst skal komme Åkra til gode i den pågående debatten om omkjøringsveien. Sammen med næringsinteresser og tilhengere av veien ønsker de å synliggjøre at utbyggingen er nødvendig for å kunne utvikle kommunen som helhet videre.

– Det er ikke slik at at bare vi på Åkra blir berget, så bryr vi oss ikke om de andre. Vi må tenke helhet dersom kommunen vår skal utvikles. Folk skal bo på Karmøy, jobbe på Karmøy, de skal ta utdanning på Karmøy og da trenger man infrastruktur fra sør til nord, sier Andor Rasmussen

– Vil gagne alle

Han er eiendomsutvikler og eier flere eiendommer i Åkrehamn sentrum. Rasmussen står skulder ved skulder sammen med Næringsforeningen i Skudeneshavn, hvor veiprosjektet anses som avgjørende for å kunne utvikle lokalsamfunnet videre.

– Man må løfte det opp et hakk. Om man tar på seg karmøyhatten vil man til slutt se at veien vil gagne alle, enten man bor i Skudenes Åkra, Kopervik eller andre steder i kommunen, sier leder næringsforeningen Ståle Landaas.

Rasmussen mener samtidig at veiprosjektet er en nøkkelfaktor når Åkrehamn som by skal utvikles i årene fremover.

– Det foreligger store planer for både nærings og boligutbygging i sentrum av byen. Sentrale aktører som Coop har jobbet i mange år med å få til noe, og veien er helt avgjørende for at prosjektene skal realiseres, sier han.

Frykter å bli endestasjon

Aktørene som nå kommer på banen har dermed et helt annet ståsted i saken enn kollegaer i handelstanden på Åkra som i fjor høst gikk ut i Karmøynytt og mente at omkjøringsveien kunne erstattes av en ny innkjøringsvei til Åkrehamn.

– Jeg er redd Åkra blir en endestasjon dersom veien kun bygges ned dit. Da blir Åkrehamn en blindvei slik Skudeneshavn har blitt omtalt i mange år, sier Hein Arve Varne som også representerer Næringsforeningen i Skudeneshavn.

Større trafikk enn T-forbindelsen

Der tilbakeviser man argumenter om lave trafikktall på strekningen fra Åkra mot Skudeneshavn, og sammenligner antall kjøretøy på Ådland med antall biler som passerer i løpet av et døgn både i T-forbindelsen og ved Arsvågen.

– Dersom vi legger Statens Vegvesen sine tall til grunn viser siste måling på strekingen mellom Ådland skole og bomstasjonen på Liknes at 4.500 biler passerte i løpet av døgnet. Til sammenligning er gjennomgangstrafikken ved Fosen i T-forbindelsen på 4.250 passeringer og 4.200 ved Arsvågen-Mortavika, forklarer Håkon Døsen.

Skudenesbuen mener samtidig at man ikke må glemme at befolkningstallet i sonen mellom Burmavegen og Skudeneshavn tilsvarer en middels norsk kommune.

– Denne sonen er like stor som 60 prosent av alle kommuner i Norge i folketall, sier han.

De viser samtidig til at Åkrabuen kommer til å bli brukere av veien, og at de to innkjøringsveiene som er planlagt, sammen med rundkjøringen ved Opel-krysset, vil redusere trykket på eksisterende vei.

Skader ikke naturen

Blant øvrige tilhengere av omkjøringsveien er leder av Sevland Bygde og Fjellag, Harald Magne Bjørnsen.  Fjellaget eier 400 mål i området som er regulert til vei og Bjørnsen mener argumentene som er brukt om at veien vil ødelegge et sårbart område og skade blant annet fuglelivet, ikke er en reel problemstilling.

– Motstanderne har argumentert om at veien vil føre til ødeleggelser av utmarken, at man mister fuglelivet og nærmiljøet til marka. Man mister ingen av delene, sier Bjørnsen.

Enkelte vil gjerne tenke at du som leder i Bygde og Fjellaget ville kjempe mot en inngripen i området hvor dere blant annet har tilrettelagt turløyper de siste årene.

– Vi deltok på et skiltprosjekt i marka som gikk over ett år. Der ble over 70 kilometer med turløyper fra Åkra til Sevland merket med 140 skilt. Det er kun ti skilt som er i denne sonen som må flyttes når veien kommer. Naturmangfoldet ligger en helt annen plass og vil ikke bli berørt av dette prosjektet, sier han.

Bjørnsen mener omkjøringsveien og den nye infrastrukturen vil bidra til at enda flere vil benytte seg av turområdene som er tilrettelagt i området.

– I dag mangler det parkeringsplasser for alle som kommer tilreisende og vil gå tur. Dette vil løses seg når veien kommer, sier han.

–  Røverkjøp

Gruppen som nå uttaler seg mener også at den krevende sikkerhets situasjonen langs den nåværende fylkesveien taler for at omkjøringsveien må realiseres. Her vises det blant annet til at det på strekningen mellom Veakrossen og Tjøsvoll bru er 54 utkjørsler, hvor det daglig oppstår trafikkfarlige situasjoner. Trafikktallene i dette området vil gå ned fra rundt 12.000 biler i døgnet til  ca 4.000 når omkjøringsveien er på plass. Andor Rasmussen mener de 700 millioner kronene som skal investeres i veiprosjektet er en liten kostnad sammenlignet med hva han mener kommunen som helhet får igjen.

– Om ikke så veldig lang tid vil denne summen fremstå som et røverkjøp når man ser hvor mye man får for pengene. Dersom vi ikke tar i mot tilbudet så er det ikke slik at vi kan bruke dem på andre ting og gjøre andre tiltak. Da forsvinner pengene til andre steder og vi vil havne nederst på prioriteringslisten igjen, sier Rasmussen.