Karmøy Næringsråd vil redusere omkjøringsveien – Hnytt

Siste:

Ådlandskrysset nordøst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi
Ådlandskrysset nordøst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

Karmøy Næringsråd vil redusere omkjøringsveien

ÅKRA: Karmøy Næringsråd støtter næringslivet i Åkrehamn om hva som bør være løsning for reguleringsplanen med tanke på omkjøringsveien.

Det kommer frem i en uttalelse etter mandagens styremøte.

– Deler av første del av traséen til Veakrossen (Ådland – Killingtjørnkrysset) kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når en vurderer trafikktall, skriver de i uttalelsen.

De ser at et er behov for en transporteffektiv og trafikksikker vei på hele strekningen av fylkesvei 47 fra Skudenes til E 134, og påpeker at et sentralt element er at fylkesveien må oppgraderes «til en gate der trafikken flyter lett uten store hindringer slik at handel og bomønster fortsetter å vokse».

– Karmøy Næringsråd oppfordrer politikerne i Karmøy til å ta utgangspunkt i dagens trafikksituasjon når de vedtar veiutbygging. De mest kritiske veiprosjektene med høyest kost/nytteverdi med henhold til «flaskehals»-problematikk og trafikksikkerhet må prioriteres, skriver de videre i uttalelsen.

Her er hele uttalelsen:

Styret i Karmøy Næringsråd har fått flere henvendelser vedrørende «Omkjøringsveien» og har diskutert dette i styremøte 4.02.19.

Det er behov for en transporteffektiv og trafikksikker vei på hele strekningen av FV 47 fra Skudeneshavn til E 134. En gjenganger i dialogen Karmøy Næringsråd har hatt med sine medlemmer er tilbakemeldinger på at det i mange år har vært investert for lite i veinettet i forhold til næringslivets behov. Næringslivet på Karmøy er avhengig av et godt veinett for å transportere varer og tjeneste kostnadseffektivt samt tilby sine ansatte akseptabel pendlertid til og fra jobb. Dette er en av de viktigste rammebetingelsene for å sikre lønnsomhet og vekst for bedriftene i Karmøy. Det tar for lang tid å realisere nødvendige utbedringer og nye prosjekter.

De trafikale problemene har siden Karmøy ble med i Haugalandspakken for mer enn 10 år siden utviklet seg til å bli betydelig større på den siste del av traseen fra Veakrossen til E 134, og det vil tilta i omfang. Karmøy Næringsråd oppfordrer politikerne i Karmøy til å ta utgangspunkt i dagens trafikksituasjon når de vedtar veiutbygging. De mest kritiske veiprosjektene med høyest kost/nytteverdi mht. «flaskehals»-problematikk og trafikksikkerhet må prioriteres. Videre må fokus være på kostnadseffektivitet og nøkternhet slik at en får realisert flest mulige utbedringer og nye prosjekter innenfor midlene i «Haugalandspakken». Deler av første del av traséen til Veakrossen (Ådland – Killingtjørnkrysset) kan ha for liten samfunnsmessig nytteverdi når en vurderer trafikktall. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har dessuten for denne traseen pekt på konsekvensene for naturmangfold, jordvern, kulturlandskap og friluftsliv. Departementet forutsetter at minst ett alternativ av reguleringsplanen skal være for en redusert løsning.

Karmøy Næringsråd støtter næringslivet i Åkrehamn mht. hva som bør være løsning for reguleringsplanen. Et sentralt element her er at FV47 må oppgraderes til en gate der trafikken flyter lett uten store hindringer slik at handel og bomønster fortsetter å vokse.