Skoleelev forfalsket legeerklæring. Dømt i tingretten – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto
Arkivfoto: Scanpix

Skoleelev forfalsket legeerklæring. Dømt i tingretten

HAUGESUND: En elev ved en videregående skole i Haugesund er av Haugaland Tingrett funnet skyldig å ha forfalsket to legeerklæringer.

Eleven som var under 18 år da forholdet skjedde, forklarte i retten at forfalskningene ble gjennomført i frykt for å miste karaktergrunnlaget som følge av strenge fraværsregler.

Retten satte straffen til betinget fengsel i 14 dager og til å gjennomføre ungdomsoppfølgning i regi av konfliktrådet under den to år lange prøvetiden.

Dommen ble vedtatt på stedet.