Redusert kapasitet over Boknafjorden – Hnytt

Siste:

Redusert kapasitet over Boknafjorden

TRAFIKK: Vegtrafikksentralen Vest melder om redusert kapaistet i sambandet Arsvågen – Mortavika i dag på grunn av årlig sertifisering.

Avgangene fra Mortavika klokken 09.45 og Arsvågen klokken 10.15 er kansellert.