Øvde på skrekkscenarie i Eivindsvatnet – Hnytt

Siste:

Foto: Tor Andre Johannessen
Foto: Tor Andre Johannessen

Øvde på skrekkscenarie i Eivindsvatnet

HAUGESUND: I formiddag gjennomførte redningsdykkere fra Haugesund brannvesen en øvelse i Eivindsvatnet der scenariet var at en voksne og et lite barn hadde havnet utpå og under isen.

Heldigvis var dette bare en øvelse. Samtidig er det verd å minne om at isen i distriktet vårt fortsatt er svært utrygg, og ikke må benyttes før de lokale myndigheter melder om at forholdene er trygge.

Foto: Tor Andre Johannessen
Foto: Tor Andre Johannessen