«Skremselspropaganda fra ordfører Nilsen» – Hnytt

Siste:

Einar Roald Endresen. Arkivfoto
Einar Roald Endresen. Arkivfoto

«Skremselspropaganda fra ordfører Nilsen»

MENINGER: Karmøys ordfører Jarle Nilsen (Ap) kommer endelig på banen i debatten vedrørende omkjøringsvegen, etter en del oppfordringer om dette.  Men når han endelig kommer på banen, så er det skremselspropaganda han serverer innbyggerne sine:
«Om politikerne i Karmøy vedtar å ikke gjennomføre prosjektet blir midlene overført til andre prioriterte prosjekter i Haugalandspakken, mest sannsynlig i andre kommuner», truer ordfører Nilsen.

LES OGSÅ: «Ny fv47 Åkra Sør – Veakrossen»

Som kjent er det styringsgruppa for Haugalandspakken som prioriterer blant prosjektene i Haugalandspakken.  Karmøys representanter i styringsgruppa for inneværende valgperiode er ordfører Jarle Nilsen (Ap) og varaordfører Leif Malvin Knudsen (KrF).  Om våre representanter virkelig vil prioritere andre prosjekter, utenfor Karmøy, om de ikke får «trumfet» gjennom viljen sin med omkjøringsvegen, så blir det slik.  I så fall er disse dårlige representanter for Karmøy, som bør byttes ut snarest mulig, i hvert fall etter neste kommunevalg.

Om de øvrige medlemmene i styringsgruppa skulle «overkjøre» våre representanter med dette, så vil dette være nok en bekreftelse på noe jeg har hevdet mange ganger tidligere:
Karmøy skulle ALDRI vært innlemmet i Haugalandspakken!

Men jeg er sikker på at dette er skremselspropaganda fra ordføreren vår.
Jeg føler meg sikker på at også styringsgruppa er klar over at tiden kan gjøre at forutsetninger endrer seg, og at et prosjekt som virket «smart og ble vedtatt tilbake i 2007 ikke nødvendigvis er like aktuelt å realisere i 2019. Blant annet som følge av at behovet for å ta tungtrafikken utenom Åkra sentrum nærmest har bortfalt etter at Skudenes-sambandet ble nedlagt.
Derfor burde det være lett for våre representanter i styringsgruppa å argumentere for at «flaskehalser» lenger nord på øya bør prioriteres først etter at omkjøringsvegen er skrinlagt.
Og hvis ikke: Få Karmøy ut av Haugalandspakken så snart som mulig!

Einar Endresen
Gruppeleder
Karmøy FrP