Vil ta imot inntil 40 flyktninger i 2019 – Hnytt

Siste:

Leif Malvin Knutsen (KrF) la frem forslag.
Leif Malvin Knutsen (KrF) la frem forslag.

Vil ta imot inntil 40 flyktninger i 2019

Formannskapet gikk inn for å ta imot inntil 40 flyktninger i 2019.

POLITIKK: Mandag gikk formannskapet i Karmøy kommune inn for å ta imot inntil 40 flyktninger i 2019.

Forslaget til Knutsen på vegne av posisjonspartiene, der en tar imot 30 flyktninger, men gir administrasjonen myndighet til å ta imot 10 ekstra hvis anmodningen fra staten endres, fikk 10 mot 1 stemme.

Susan Borg (AU) kom med et motforslag til Knutsens forslag til punkt 2:

– Dersom integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2019 vil komme med anmodning om å bosette ytterligere flyktninger utover 30, bli dette å ta opp som sak på vanlig måte, lød forslaget til Borg, som presiserte at hun ikke ønsket å motsette seg forslaget, men vil være med på å behandle saken.

Borg fikk derimot ikke gehør fra de andre rundt bordet.

Saken blir endelig avgjort i kommunestyremøtet 11. februar.