Gaard hørt av posisjonen – Hnytt

Siste:

Tor Kristian Gaard (H).
Tor Kristian Gaard (H).

Gaard hørt av posisjonen

Tor Kristian Gaards (H) oversendelsesforslag om det nye sykehjemmet i Skudenes ble hørt i formannskapet mandag.

POLITIKK: Under forrige kommunestyremøte ble Gaards forslag om blant annet å se på muligheten til å bygge flere etasjer på det nye sykehjemmet sendt til formannskapet.

Da det kom opp i mandagens møte tok Leif Malvin Knutsen (KrF) ordet.

– Det er noen momenter i oversendelsesforslaget som vi i posisjonspartiene kan støtte opp om, sa Knutsen og ramset opp de to momentene.

– Bygget vurderes planlagt og prosjektert med tanke på fremtidig mulighet for å bygge flere etasjer, og rådmannen bes vurdere hvordan arealet som i kommuneplan er lagt ut til offentlig formål men i reguleringsplanen vises som bolig- og friområde, hvordan dette arealet bør tilrettelegges for fremtidig bruk, sa Knutsen og fremmet dermed et felles forslag fra Høyre og posisjonspartiene.

– Ingenting er bedre når en kan enes om felles gode forslag, sa Gaard.

Saken ble enstemmig vedtatt.