Formannskapet gikk inn for bomavgift for elbil – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen. Arkivfoto
Ordfører Jarle Nilsen. Arkivfoto

Formannskapet gikk inn for bomavgift for elbil

Gikk inn for at el-biler skal betale 50 prosent bomavgift, men kommunen kan få nye saker opp hvis regjeringsplattformen endres.

POLITIKK: Formannskapet gikk mandag inn for å kreve 50 prosent bompenger av el-biler for T-forbindelsen og i Haugalandspakken.

Susan Borg (UA) fortalte at hun var i tvil da hun så saken, og viste til regjeringsplattformen.

Ordører Jarle Nilsen (AP) orienterte med at saken ble behandlet i styringsgruppen i Haugalandspakken i desember, som var før regjeringens endringer.

– Gjør vi dette vedtaket i dag er det ikke lengre varende frem til et nytt vedtak blir gjort. Beslutter regjeringen å gjøre det, så vil denne saken på ny bli fremmet i styringsgruppen i Haugalandspakken, sa Nilsen.

Tor Kristian Gaard (H) tok ordet og ønsket at en skal ha like vedtak i alle kommunene, noe Nilsen sa seg enig i.

LES OGSÅ: Vil ha bomavgift for el-biler i Karmøy

Aase Simonsen stilte spørsmål om dette er rette tiden å begynne å ta betalt for el-biler, og argumenterte for at det er god motivasjon til å slippe å betale avgifter.

Hun var likevel forberedt for å gå for saken, og så på det mer som et signal til de andre kommunene.

Susan Borg (UA).

– Sterkt imot

Borg tok så ordet igjen og la ikke skjul på at hun er sterkt imot saken.

– Vi har viftet med en gulrot at en skal kjøpe el-biler. Etter en stund, når en ser at det virker, så trekker en det vekk. Det er jeg ikke helt komfortabel med, kommenterte hun.

Leif Malvin Knutsen avsluttet ordskiftet med at han støtter fullt ut at el-biler også må være med på dugnaden for å finansiere veiene.

Sakene ble vedtatt 10 mot en (Borg) stemme.