Karmøy betalte millioner for utskrivningsklare pasienter i fjor – Hnytt

Siste:

Kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund
Kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund

Karmøy betalte millioner for utskrivningsklare pasienter i fjor

Karmøy kommune måtte i fjor betale for 1.178 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.

POLITIKK: – Det er massivt, sa kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund i hovedutvalg helse og omsorg onsdag etter at hun hadde gått gjennom tallene siden 2013 etter ønske fra Jan Birger Medhaug (H).

Ifølge Helsedirektoratet koster et liggedøgn i 2018 4.747 kroner, noe som utgjør over 5.5 millioner kroner.

Trenden ser heller ikke ut til å stoppe. De ferskeste tallene viser at kommunen har så langt hatt 185 liggedøgn i år, og ligger an til å komme over 200 døgn i januar.

– Det betyr jo at vi har mange av våre innbyggere på sykehuset som blir ferdigbehandlet, sa Olsen-Sund videre.

Av tiltak som er planlagt eller satt i gang så har kommunen åpnet en ekstra seng på Norheim og dermed økt kapasiteten, og en håper at en kan få åpne to senger til senest innen 1. april.

– I tillegg så har vi i samhold med Helse Fonna blitt enige om å sette inn tiltak om at bestillerkontoret skal være behjelpelige med vurdering når de er utskrivningsklare og en gjerne er litt usikker på funksjonsnivået. I tillegg ser vi for oss en tettere dialog mellom hjemmetjenesten og våre sykehjem på de pasientene som ligger på korttid. Det er for å få en større sirkulasjon på de pasientene som kommer fra sykehuset som kanskje har ligget der i 14 dager. En ser også for oss at hjemmetjenesten skal i større grad være med inn på sykehuset hvis bestillerkontoret har behov for det, orienterte Olsen-Sund videre.

Hun er likevel bekymret for at de tre sengene på Norheim ikke blir tilstrekkelig hvis en skal komme opp i 200 overliggende.

Helge Thorheim uttrykte bekymring for at tallene er så store.

– Det er formidabelt, det er klart. Det er vi innforstått med, sa Olsen-Sund men ba politikerne og se på at det svinger fra måned til måned.