– Hvordan skal vi klare å drifte dette? – Hnytt

Siste:

Turid Aune (H).
Turid Aune (H).

– Hvordan skal vi klare å drifte dette?

Turid Aune (H) frykter at et eventuelt nytt sykehjem i Skudenes vil stå tomt fordi det ikke er bevilget penger til det i budsjettet.

POLITIKK: Under hovedutvalget helse og omsorg onsdag stilte Aune spørsmål om planene videre for sykehjemmet i Skudenes.

Pengene som tidligere har blitt satt av i budsjettet til sykehjemmet i Skudenes har nå blitt overført til Vea sykehjem 2, og nye midler må derfor bevilges.

– Hvordan skal en trylle frem nye penger? Hvordan skal vi klare å drifte dette? Skal det stå tomt, spurte Aune og viste til at det ikke er lagt inn driftsmidler til sykehjem i Skudenes i budsjettet de neste årene.

Midlene for drift av Skudenes BBH er inndratt til og med 2022, ifølge budsjettet.

Leif Malvin Knutsen svarte at en må sikre seg at en har penger.

– Det blir jo ikke noen drift i 2019 eller 2020, så får en se hvor for det vil gå å få realisert det. Forhåpentligvis så begynner en å nærme seg noe, sa han og presiserte at det var synsing fra hans side.

Kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund, forklarte det er opplyst i saken om Vea 2 at det ikke er satt av driftsmidler.

Hun fortalte også at videre plan ligger nært på teknisk og eiendom som jobber i forhold til vedtaket som foreligger.

– Det vi har sett på så vidt er romprogram, og da er det kun for de 32 pluss de åtte, sa hun.

Rune Midtun (FrP) skriver til Karmøynytt at dette bekrefter FrP sin bekymring.

– Grunnen til den raske flyttingen av beboerne i Skudenes bu og behandlingshjem skyldes at det ikke er bevilget penger til drift til fordel for Vea 2, skriver han, og håper at rivning ikke skjer før valget.

– Tviler på at en ser noe nytt hjem i Skudenes om vi ikke får stoppet dette, legger han til, og stiller seg forundret over at en nedprioriterer driftsbudsjettet når det er behov for sykehjemsplasser i kommunen.