Frykter at krav fører til utsettelse av nytt sykehjem – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen.
Ordfører Jarle Nilsen.

Frykter at krav fører til utsettelse av nytt sykehjem

Ordfører Jarle Nilsen respekterer de 18 kommunestyrerepresentantene sitt brev om ny behandling i sykehjemsaken, men frykter at det kan trenere saken.

POLITIKK: 17. desember vedtok Karmøy kommune å rive sykehjemmet i Skudenes til fordel for ny institusjon.

I forrige uke ble det kjent at 18 kommunestyrerepresentanter går sammen om å stanse rivningen og få saken opp på ny, med blant annet en miljømessig konsekvensutredning av eksisterende bygningsmasse, samt avklaring om det kreves ny reguleringsplan for tomteområdet i forbindelse med nytt sykehjem.

Ordfører Jarle Nilsen mottok brevet en god time etter at det var ute i mediene, og forteller at han er noe overrasket over innholdet.

– En del av det de etterlyser her er rett og slett saker som skal avklares i et byggemøte mellom entreprenørene og en del HMS-lovgivning som er helt konkret i forhold til lovverket, sier han, og legger til:

– Vi har aldri før i kommunen sin historie hatt noen byggeprosjekter som politikere har hatt behov for et så detaljert innsyn i, sier han og viser til prosessen med gjennomføring av sykehjemmet på Vea.

Jobber med å rive sykehjemmet

Nilsen forteller at allerede dagen etter kommunestyret i desember ble det avholdt møte med administrasjonen for å legge opp en streng fremdrift i saken, og at det er nå et eksternt firma som jobber med å utarbeide en sanerings- og rivningsplan.

– Når den er ferdig så vil de sende søknad til Karmøy kommune. Hvis den blir akseptert og godkjent så vil kommune lyse rivningsarbeidet ut på et anbud. Slik som fremdriften er nå så vil rivningsarbeidet komme i gang i løpet av andre kvartal dette året, avslører han.

Han frykter derfor at om de 18 representantene får gjennomslag for synet sitt så vil det trenere og utsette fremdriften.

– Og det vil utsette oppstart av aktuelle byggearbeider og det vil gå lang tid før en får de tiltrengte sykehjemsplassene i Skudenes. Jeg mener dette er helt unødvendig og jeg oppfatter dette som en omkamp og at det er trenering av utvikling av prosjektet, sier Nilsen.

Han respekterer likevel at de folkevalgte vil ha trygghet for de vedtakene som har blitt gjort, men mener at Karmøy kommune har lagt godt til rette for det i saken.

– Det er en sak som har vært orientert om i hovedutvalg helse og omsorg og formannskapet mange ganger.

Nå håper han at kommunestyret får opp saken så fort som overhode mulig.

– Vi har møte den 11. februar. Da tror jeg ikke vi klarer å få det opp, men 25. mars så ser jeg for meg at vi kan få ta opp disse sakene og få avklart de spørsmålene. Jeg mener at disse spørsmålene er avklart og at vi hadde nødvendig kunnskap om dette ved førstegangsbehandlingen i kommunestyret, avslutter Nilsen.