Vil se på retningslinjer om møbler på sykehjem – Hnytt

Siste:

Jan Birger Medhaug (H).
Jan Birger Medhaug (H).

Vil se på retningslinjer om møbler på sykehjem

Blir tatt opp i neste hovedutvalg helse og omsorg.

POLITIKK: I hovedutvalg helse og omsorg onsdag tok Jan Birger Medhaug (H) opp problemstillingen vedrørende møbler og gjenstander på kommunens institusjoner.

Han refererte blant annet til Karmøynytts sak om Anna Edvardsen på Vea sykehjem som fikk beskjed om å fjerne møblene på dagen.

– Vi har mye flinke folk som arbeider her. Likevel oppstår det noen situasjoner, sa Medhaug, og fortalte selv at han var pårørende i 2015 med en positiv erfaring, og at brukeren fikk tre seksjoner og recliner på rommet.

Derfor ønsker han retningslinjer for å unngå stor forskjellsbehandling.

– Det jeg tror er at å utøve skjønne er alltid vanskelig for oss alle. Men skal en utøve skjønn på glattisen uten retningslinjer og holdningsmessige forankringer blir det mer krevende, sa han videre.

I forkant orienterte kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund om dagens praksis, og fortalte at rommene i dag er på mellom 15-27 kvadratmeter pluss bad.

– Praksis i dag er at når det blir sendt ut vedtak om plass så kommer det informasjonsskriv der det står at du kan ta med egne møbler til rommet, men ikke fylle opp i forhold til behov for hjelpemidler, forklarte hun, og informerte at de får samme informasjon under velkomstsamtalen.

Det eneste en ikke kan ta med er gulvteppe.

Når det kommer til fellesrom så er hovedregel at besøk foregår på rommet av hensyn til andre pasienter, men at det er mulighet til besøk på fellesrom hvis det ikke skaper uro og det er lite aktivitet ellers.

Kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund

Viktig sak

Helge Thorheim (UA) har selv vært med på saken, og synes det er en av de viktigere sakene.

– Det handler om verdigheten til det mennesket som skal ha sin siste bolig, sa han og tok opp sin bestefars siste tid på institusjon der han fikk ha med seg noen møbler.

– Han trengte ikke mer, men han knyttet bånd til der han kom fra.

Inger Elise Netland Kolstø (AP) syntes at en har hatt noen triste saker i medie for tiden som hun ikke liker å lese om.

– Jeg er sikker på at alle i utvalget vil det beste, og det  vil de ansatte i helseetaten også. Det er viktig å ha tillit til fagpersonene, sa hun.

Selv om hun betvilte at slike saker hører hjemme i et utvalg, så ser hun at det kan være nødvendig av og til.

Olsen-Sund la til at policyen er at en kan ta med seg møbler, men at rommet ikke må bli overfylt av møbler slik at en ikke kommer seg inn. Hun påpekte at det også er stor forskjell på 15 kvadratmeter og 27 kvadratmeter store rom.

Leder i hovedutvalg helse og omsorg, Leif Malvin Knutsen.

– Synes vi burde være fornøyde

Rada Zahirovic (AP) fortalte om sin far som flyttet til Vea sykehjem i høst, og fortalte at de møblene som er der snubler han i.

– Jeg tror ikke at de har noe ekstra behov for noe. Jeg synes det er trist at avisen tar opp slike saker. Vi må begynne å tenke litt. Vi har det ganske bra. Vi skal ha det, og vi skal kjempe for å ha det enda bedre, men en skal ikke henge seg opp i noen stoler. Generelt så synes jeg at vi burde være veldig, veldig fornøyde, sa hun.

Medhaug tok så ordet:

– De blir flådd økonomisk. De betaler 75 prosent. De kaller det behandlingshjem, og de får ikke ta med seg et rundt bord. Dette er en moralsk holdning om det de skal få lov til så langt som det er mulig, og skal få lov å være sjefer så langt som det er mulig.

Rune Midtun (FrP) spurte retorisk om det er beboerne som bor på arbeidsplassen til de som arbeider der, eller om det er arbeiderne som jobber hos de eldre.

– Det er en viktig forskjell. Det er faktisk hjemmene til dem.

Forslaget til Medhaug ble enstemmig vedtatt.

Her er vedtaket:

«Det fremmes sak til neste møte i hovedutvalget med retningslinjer vedrørende private møbler og gjenstander og videre bruk av eget og felles arealer i våre institusjoner. Saken må også si noe om holdninger, respekt og roller i samspillet mellom ansatte og de vi skal tjene.»

Hovedutvalg helse og omsorg.