Vil ha bomavgift for EL-biler i Karmøy – Hnytt

Siste:

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.
Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Vil ha bomavgift for EL-biler i Karmøy

KARMØY: Rådmann i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen foreslår at det innføres bomavgift for EL-biler i Karmøy.

I forslaget som skal opp i formannskapet neste uke går hun inn for at eierne av EL-biler skal betale halvparten så mye som andre bilister.

– «Stortingets anbefaling, fylkestingets og styringsgruppens vedtak om at nullutslippskjøretøy skal betale 50 % av det konvensjonelle kjøretøy betaler etter rabatt, er etter rådmannens vurdering en anbefaling som ivaretar begge de ovennevnte intensjoner. Rådmannen anbefaler derfor at Karmøy kommune følger opp Stortingets intensjon og styringsgruppen i «Haugalandspakken» sitt vedtak om at bompengefritaket for nullutslippskjøretøy skal falle bort, heter det i rådmannens anbefaling».

Dersom vedtatt takstøkning innføres vil hver passering med EL-bil koste 8,80 kroner etter omleggingen, mens biler med fossilt brennstoff må betale 22 kroner før det trekkes 20 prosent rabatt.

Skulle kommunen vedta å innføre bompengeavgift også for nullutslippskjøretøy, vil Vegdirektoratet fatte nytt takstvedtak og kunngjøre dette 4-6 uker før innføringen, opplyser rådmannen.

Følger Stortingsvedtak

At kommunen nå vurderer å innføre bompenger på EL-biler kommer som følge av Stortingets vedtak om at fritaksordningen for bompengeavgift blir avviklet.

I tillegg har bompengeselskapet Ferde AS bedt Statens vegvesen, Region vest, om at det blir innført slik avgift i de prosjektene og pakkene i regionen der det er lokalpolitisk tilslutning til dette. På denne bakgrunn har Statens vegvesen sendt sak til politisk behandling i alle kommuner i regionen som har bompengeprosjekt eller bompengepakker der det ikke allerede er fattet vedtak om slik betaling.