Har store planer for Mortholmen – Hnytt

Siste:

Slik ser de første skissene ut av Mortholmen. Foto: Privat.
Slik ser de første skissene ut av Mortholmen. Foto: Privat.

Har store planer for Mortholmen

Siden sommeren har private aktører planlagt det som kan bli Mortholmens fremtid.

ÅKRA: Med et sterkt ønske om å utvikle Mortholmen til mer enn det er i dag begynte private aktører, med blant annet John Ståle Egge å planlegge fremtiden til holmen i havgapet på Åkra.

– Det er så mange forespørsler om konferanser blant annet. Vi har ikke hatt mulighet til å gjøre noe der, for en må ha overnatting, forteller Egge.

Planene, som fortsatt er i startfasen, går ut på at Mortholmen Sildesalteri skal være et maritimt og historisk kultursenter med blant annet konserter, konferanser, festivaler og selskaper. For å få det til trenger området overnattingsmuligheter. Egge vil derfor føre opp 20-25 hytter med båtplasser.

– De blir solgt ut til private, og Mortholmen kan leie tilbake når en har behov for det, forklarer Egge.

– De skal bygges slik at de glir veldig fint inn i terrenget og at det blir veldig miljøvennlig. En skal lage fine uteområder til publikum og til vanlige folk som kan nyte livet ute på Mortholmen, legger han til.

Tegninger fra Mortholmen. Foto: Privat.

Sildesalteriet skal bevares

Egge forklarer at han ønsker å bevare sildesalteriet til det beste for både nåværende og fremtidige generasjoner, og ønsker at barnehager og skoler skal komme på besøk.

– De skal ta del i den arven og få det fortalt og illustrert slik som det var før. Alle skal få ta del i eget opphav, sier han.

Tidlig i prosessen

Egge påpeker at en er tidlig i planleggingsfasen.

– Det er bare planlegging. Vi skal i møte med lokale myndigheter for å se hvordan de stiller seg til dette, forteller han.

– Alt ligger til rette. Vi får se hvordan det blir, sier han med god tro og tror det blir positivt for Åkra.

Mortholmen på Åkra.